1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital we Wschowie
 6. /
 7. Oddziały
 8. /
 9. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zakres świadczeń:

Na oddziale prowadzona jest intensywna terapia chorych w stanach zagrożenia życia. Personel oddziału współpracuje także z oddziałami zabiegowymi uczestnicząc w czynnościach przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego. Zakres udzielanych świadczeń medycznych obejmuje m.in:
 • wspomaganie funkcji oddechowych i mechaniczną wentylację, tlenoterapię, toaletę drzewa okrzelowego, nebulizację,
 • monitorowanie podstawowych parametrów życiowych (EKG, pulsoksymetria, pomiar ciśnienia tętniczego metodą pośrednią, ciągły pomiar ciśnienia tętniczego metodą krwawą, pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego, bilans płynów,kapnografia),
 • pomiar rzutu serca metodą Vigileo,
 • defibrylacja, resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 • stymulacja serca metodą przezskórną oraz za pomocą  elektrody endokawitarnej,
 • kardiowersja elektryczna,
 • terapia ciągła nerkozastępcza np. CVVH, CVVHDF, CVVHD za pomocą aparatu MultiFiltrate,
 • cewnikowanie żył centralnych,
 • żywienie pozajelitowe i żywienie dojelitowe,
 • intubacja dotchawicza,
 • tracheotomia metodą Griggsa oraz metodą chirurgiczną,
 • zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka,
 • zakładanie sondy Sengstakena,
 • drenaż otrzewnej,
 • drenaż jamy opłucnej i punkcja jamy opłucnej,
 • punkcja jamy otrzewnej, punkcja lędzwiowa,
 • przetaczanie preparatów krwiopochodnych,
 • kinezyterapia bierna i czynna,
 • znieczulanie ogólne dotchawiczne,
 • znieczulanie krótkie dożylne,
 • znieczulanie regionalne zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe,
 • znieczulanie ogólne połaczone z anestezją regionalną,
 • znieczulanie splotów i nerwów obwodowych,
 • znieczulanie  zawnętrzoponowe ciągłe do zabiegów operacyjnych oraz celem analgezji pooperacyjnej,
 • zakładanie cewnika zawnętrzoponowego celem leczenia przewlekłych zespołów bólowych.

Zasady pracy oddziału

Godziny wizyt lekarskich: 08:00

Kontakt

Lokalizacja:

ul. ks. Andrzeja Kostki 33, budynek B, parter

Numer/numery telefonów:

 • Oddział – 41 240 1434
 • Dyżurka lekarska – 41 240 1435

Ordynator oddziału – lek. med. Mariusz Świątek, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka oddziałowa – Wioletta Surowiec

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000