1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Wąbrzeźnie
 6. /
 7. Izba przyjęć

Izba przyjęć

Zakres świadczeń:

Na Izbie Przyjęć udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Są to:

 • wstępna diagnostyka i leczenie w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci;
 • pomoc poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach;
 • zabezpieczenie medyczne pacjentów oraz organizacja transportu do innych placówek lub komórek organizacyjnych szpitala

Izba przyjęć przyjmuje pacjentów:

 • przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego
 • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub w przypadku pogorszenia stanu zdrowia

Stan nagły (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego) – to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Do takich przypadków należą, np. utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku; ukąszenia przez jadowite zwierzęta; zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami; rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Udając się do szpitala należy zabrać ze sobą:

 • skierowanie
 • dowód tożsamości ( dowód osobisty, paszport)
 • dokumentacje medyczną
 • spis przyjmowanych leków
Pomoc w przypadku nagłego zachorowania

W przypadkach nagłego zachorowania, ale bez objawów bezpośredniego zagrożenia życia i poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej można skorzystać z innych form pomocy medycznej.

Teleplatforma pierwszego kontaktu:

Pod numerem 800 137 200 Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Teleplatforma działa na podobnych zasadach jak nocna i świąteczna opieka zdrowotna i jest miejscem pierwszego kontaktu w sytuacji nagłego zachorowania.

Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia oraz całą dobę w dni wolne od pracy.
Telefonicznych porad udzielają pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)
 • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00, od poniedziałku do piątku)
 • w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Wąbrzeźnie.

Kontakt
Lokalizacja:

Wąbrzeźno, ul. Wolności 27,

Numer/numery telefonów:
 • Izba przyjęć, tel. 41 240 1710
Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459