1. Start
  2. /
  3. Szpitale
  4. /
  5. Nowy Szpital w Szprotawie
  6. /
  7. Poradnie
  8. /
  9. Poradnia Logopedyczna

Poradnia Logopedyczna

Specjaliści:

Beata Domagała, logopeda

poniedziałek 14.00-17.00, piątek 8.00-11.00

Jacek Habich, logopeda

środa 15.00-19.00, czwartek 15.00-19.00

Zakres świadczeń:

Zapewniamy diagnozę logopedyczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie zaburzeń rozwoju językowego oraz wad wymowy (seplenienie, jąkanie).

Integralną częścią działalności poradni są terapie logopedyczne pacjentów ze zdiagnozowanymi problemami logopedycznymi i neurologopedycznymi – w przypadku pacjentów po uszkodzeniach mózgu (udarach, urazach, guzach). Poradnia zajmuje się również wspomaganiem dzieci z trudnościami szkolnymi w zakresie: ortografii, zaburzeń słuchu fonemowego oraz czytania i pisania.

Poradnia zapewnia diagnozowanie oraz terapię opóźnień i zaburzeń mowy u dorosłych i dzieci – w tym terapię dzieci z obciążonym okresem ciążowo- okołoporodowym oraz zespołami genetycznymi.

Zakres usług obejmuje: 

– konsultacje logopedyczną

– konsultacje dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o zaburzeniami artykulacji

– terapie pacjentów porozszczepowych

– ćwiczenia terapeutyczne

– profilaktykę logopedyczną

Pacjent w trakcie wizyty w poradni logopedycznej poddany jest badaniu logopedycznemu polegającemu na przeprowadzeniu wywiadu, ocenie sposobu porozumiewania się, artykulacji, słuchu mównego, ocenie budowy i sprawności narządów mowy oraz badaniu funkcji oddechowych, fonacyjnych, połykowych i artykulacyjnych.

Po zebraniu i analizie wszystkich wyników badań opracowany zostaje indywidualny program terapeutyczny, uwzględniający rodzaj i stopień zaburzenia oraz indywidualne potrzeby pacjenta.

Czas trwania terapii zależy od rodzaju wad i zaburzeń mowy oraz od systematycznych ćwiczeń w domu przy odpowiednim wsparciu otoczenia.

 

Kontakt

Lokalizacja:

67-300 Szprotawa, ul. Henrykowska 1,

Główne wejście, Piętro I

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta,

tel. 41 240 00 00

poniedziałek-piątek, w godz. 7.00-18.00

oraz

tel. 41 240 23 02

w godzinach 8.00-16.00

 

!

Do poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000