1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Szprotawie
 6. /
 7. Poradnie
 8. /
 9. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Zakres świadczeń:

W poradni ginekologiczno-położniczej świadczenia zdrowotne obejmują diagnostykę, profilaktykę oraz leczenie w pełnym zakresie ginekologii oraz wybranym zakresie położnictwa, odpowiednio dla potencjału wykonawczego podstawowego, czyli I stopnia referencyjności.

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w naszej Poradni kobiety mogą skorzystać z bezpłatnego programu badań cytologicznych. Do programu kwalifikują się panie:
 • w wieku 25-59 lat,
 • które nie wykonywały cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat.

Badanie jest bezpłatne a etap podstawowy obejmuje:

 • zarejestrowanie kobiety z ustalonej grupy wiekowej, która zgłosi się do programu,
 • przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety,
 • pobranie materiału cytologicznego do badania przy użyciu jednorazowego wziernika i jednorazowej szczoteczki umożliwiającej pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy,
 • edukację w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy,
 • wysłanie pobranego materiału do pracowni diagnostycznej wyłonionej w drodze postępowania poprzedzającego zawarcie umów na realizację etapu diagnostyki cytologicznej programu,
 • przekazanie pacjentce wyniku badania i decyzja, co do dalszego postępowania:
 • zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w przypadku prawidłowego wyniku i braku czynników ryzyka (za pisemną zgodą pacjentki, wynik badania nie musi być przekazany osobiście przez lekarza),
 • zalecenie wcześniejszego badania cytologicznego (po 12 miesiącach) w ramach programu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności kobietom zakażonym wirusem HIV, przyjmującym leki immunosupresyjne, zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka (za pisemną zgodą pacjentki, wynik badania nie musi być przekazany osobiście przez lekarza),
 • skierowanie do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia zdrowotne w ramach etapu pogłębionej diagnostyki programu, jeżeli konieczna jest weryfikacja wstępnego rozpoznania (w przypadku nieprawidłowego wyniku, jeśli pacjentka nie zgłosi się po jego odbiór w ciągu 3 miesięcy, konieczne wezwanie pacjentki).

Uwaga! Kobiety obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka) – mogą korzystać z cytologii w ramach programu co 12 miesięcy.

Kontakt
Lokalizacja:

ul. Henrykowska 1, parter

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta,

tel 41 240 0000

poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00

!

Do poradni nie jest wymagane skierowanie

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000