1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Oddziały
 8. /
 9. Oddział Pediatrii

Oddział Pediatrii

Zakres świadczeń:

Na oddziale pediatrii leczeniem objęte są dzieci wieku od 0 do 18 roku życia. Przeprowadzamy diagnostykę i leczenie wszystkich typowych zachorowań i stanów nagłych.
Uwzględniając złożoność leczenia dzieci i konieczność stworzenia im atmosfery zmniejszającej lęk i niepokój związany z chorobą i przebywaniem w obcym środowisku w oddziale istnieje możliwość pobytu matki/opiekuna z dzieckiem, od momentu przyjęcia do wypisu. Oddział dysponuje także salą zabaw wyposażoną w kolorowe meble, tablicę do rysowania oraz zabawki.

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich: 9.00-10.00; 18.00-19.00

Godziny wydawania wypisów: 12.00-14.00

Do zwolnienia lekarskiego potrzebny jest NIP rodzica lub nr paszportu, NIP zakładu pracy oraz dane z dowodu osobistego

Kontakt

Lokalizacja:

ul. Wojska Polskiego 126, budynek główny szpitala, I piętro

Numery telefonów:

 • Ordynator – 41 240 1561
 • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 1562
 • Dyżurka lekarska – 41 240 1563
 • Dyżurka pielęgniarska – 41 240 1564

Ordynator – lek. Katarzyna Szulc-Dzieniak, specjalista pediatrii
Pielęgniarka oddziałowa – Justyna Rasmus

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000