1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Oddziały
 8. /
 9. Oddział Neurologii i Udarów

Oddział Neurologii i Udarów

Zakres świadczeń:

Oddział dysponuje 29 łóżkami wyposażonymi we własne węzły sanitarne. W skład Oddziału Neurologii wchodzi Pododdział  Udarowy z salą Intensywnego Nadzoru Neurologicznego.

W Oddziale Neurologii i Udarów diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami obwodowego i centralnego układu nerwowego, między innymi z:

 • udarami mózgu (niedokrwienne, krwotoczne); w przypadku chorych z niedokrwiennym udarem mózgu wykonujemy leczenie trombolityczne
 • padaczką i stanami padaczkowymi
 • zespołami bólowymi  kręgosłupa
 • bólami  głowy
 • uszkodzeniami rdzenia kręgowego
 • chorobami nerwowo-mięśniowymi (m. in. polineuropatią, miastenią, zapaleniem wielomięśniowym)
 • chorobami demielinizacyjnymi (m. in. stwardnieniem rozsianym)
 • chorobami zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego, w tym m. in. chorobami i zespołami parkinsonowskimi, zespołami otępiennymi,
 • autoimmunologiczne  zespoły neurologiczne
 • innymi chorobami neurologicznymi (m. in. utratami przytomności)

Prowadzimy również Terapeutyczne  Programy  Zdrowotne

Dysponujemy pracowniami do badań EEG, pracownią elektrofizjologii (elektromiografia, elektroneurografia) ultrasonografii dopplerowskiej, pracownią Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego.

Pacjenci mają zapewnioną profesjonalną opiekę lekarską, pielęgniarką, logopedyczną, psychologiczną i rehabilitacyjną.

Zasady pracy oddziału:
Godziny wizyt lekarskich: 9:00
Godziny wydawania wypisów: 13.30-14.30
Kontakt
Lokalizacja:

ul. Wojska Polskiego 126, budynek główny szpitala, I piętro

Numery telefonów:
 • Sekretariat- 41 240 1572
 • Dyżurka lekarska – 41 240 1573
 • Dyżurka pielęgniarek – 41 240 1574

Ordynator – lek. Anna Walczak, specjalista neurologii
Pielęgniarka oddziałowa: Katarzyna Grobelna

!

Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.

Zbliżenie prześwietlenia ludzkiego mózgu
Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000