1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Oddziały
 8. /
 9. Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej

Zakres świadczeń:

Opieka paliatywna (wg WHO) jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami w zaawansowanym stadium nieuleczalnej, postępującej choroby.  Opieka paliatywna ma na celu zwalczenie objawów somatycznych, takich jak np. ból, nudności i wymioty, duszność, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Stosowanie metod łagodzących ból i inne objawy oraz zapewnienie opieki pełnej empatii z zachowaniem godności osoby ludzkiej są jednymi z naczelnych wartości w opiece paliatywnej.

Opieka paliatywna zajmuje się głównie chorymi w końcowej fazie ciężkiej choroby, kiedy leczenie przyczynowe nie przyniosło pożądanego skutku lub nie jest możliwe ze względu na zaawansowanie choroby.

Świadczenia w ramach opieki paliatywnej są realizowane w warunkach:

Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej świadczone są przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad chorym w stanie terminalnym.

Oddział Medycyny Paliatywnej jest dopełnieniem domowej formy opieki nad pacjentem (Hospicjum Domowe).

Wskazaniem do opieki stacjonarnej są:

 • brak możliwości opieki nad chorym w warunkach domowych lub gdy występują objawy trudne czy niemożliwe do złagodzenia w warunkach domowych, które wymagają całodobowej opieki medycznej,
 • konieczność hospitalizacji na czas leczenia przyczynowego (infekcja, toczenie krwi, zabiegi inwazyjne (np.PEG), usunięcie martwicy z odleżyn),
 • czasowe odciążenia rodziny pacjenta

Wykaz jednostek chorobowych kwalifikujących do opieki hospicyjnej:

 • Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
 • Nowotwory
 • Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • Kardiomiopatia
 • Niewydolność oddechowa nieskwalifikowana gdzie indziej
 • Owrzodzenie odleżynowe

Do Oddziału Medycyny Paliatywnej pacjenci kierowani są przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokumenty konieczne przy zgłaszaniu chorego do opieki paliatywnej:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dowód osobisty,
 • dowód ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dokumentacja medyczna stwierdzająca zakończenie leczenia przyczynowego.

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich: 11.00
Godziny wydawania wypisów: 12:00 – 14:35

Kontakt

Lokalizacja:

ul. Wojska Polskiego 126, budynek B, parter

Numery telefonów:

 • Ordynator – 41 240 1651
 • Pielęgniarka oddziałowa/sekretariat – 41 240 1652
 • Dyżurka pielęgniarek – 41 240 1654
 • Zespół wyjazdowy – 41 240 1653

Ordynator – lek. Aleksandra Świtlik, specjalista medycyny paliatywnej, specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka oddziałowa – Danuta Lewandowska

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000