1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Oddziały
 8. /
 9. Oddział Chorób Płuc

Oddział Chorób Płuc

Zakres świadczeń

Oddział Chorób Płuc zapewnia pacjentom diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego:

 • niewydolności oddechowej w przebiegu POCHP
 • astmy oskrzelowej
 • zapalenia płuc i opłucnej
 • przewlekłego i ostrego zapalenie oskrzeli
 • grzybic układu oddechowego
 • sarkoidozy
 • objawów ze strony układu oddechowego w przebiegu SARS – Cov2
 • nowotworów płuc i klatki piersiowej
 • gruźlicy ( do uzyskania rozpoznania )

W ramach diagnostyki w Oddziale istnieje możliwość wykonania m.in.:

 • badań czynnościowych układu oddechowego – spirometrii i spirometrii z próbą rozkurczową
 • bronchoskopii fiberoskopowej
 • nakłucia jamy opłucnowej
 • badań radiologicznych – rtg, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego
 • badań ultrasonograficznych – usg, usg dopplerowskie
 • badań układu krążenia – echo serca
 • badań bakteriologicznych

Podczas hospitalizacji oddział zapewnia pacjentom pełen zakres badań laboratoryjnych.

Oddział wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt m.in.:

 • bronchofiberoskop z torem wizyjnym
 • bronchofiberoskop optyczny
 • aparat ultrasonograficzny
 • kardiomonitory umożliwiające monitorowanie funkcji życiowych
 • aparat elektrokardiograficzny
 • aparaty High – Flov do prowadzenia wysokoprzepływowej tlenoterapii
 • respiratory do nieinwazyjnej wentylacji płuc.

Informacje o stanie zdrowia pacjenta przekazuje Ordynator oddziału i/lub lekarz asystent osobom uprawnionym wskazanym przez pacjenta.

Oddział dysponuje 10 salami chorych – każda z węzłem sanitarnym.Po zakończonej hospitalizacji pacjenci mogą kontynuować leczenie w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Przyjęcie na oddział:

 • na oddział przyjmowane są osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia
 • na podstawie skierowania – przyjęcia odbywają się na Izbie Przyjęć w oddziale
 • przyjęcia nieplanowe odbywają się całodobowo

Kontakt

Lokalizacja:

ul. Wojska Polskiego 126, budynek B

Numery telefonów:

 • Ordynator – 41 240 1641
 • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 1645
 • Sekretariat – 41 240 1642
 • Dyżurka lekarska – 41 240 1643
 • Dyżurka pielęgniarska – 41 240 1644

Ordynator – lek. med. Beata Dolecka-Kuziemska, specjalista chorób płuc
Pielęgniarka oddziałow – Mariola Mikołajczak

!

Informacji o stanie zdrowia pacjenta przekazuje Ordynator oddziału i/lub lekarz asystent osobom uprawnionym wskazanym przez pacjenta.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000