1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Leczenie Chorób Nerek
 8. /
 9. Stacja Dializ

Stacja Dializ

Zakres świadczeń:
Stacja dializ zapewnia leczenie nerkozastępcze chorym z przewlekłą chorobę nerek w stadium 5 oraz calodobowo wszystkim pacjentom przyjmowanym w trybie pilnym i wymagającym takiego leczenia z uwagi na cechy ostrego uszkodzenia nerek.
Stacja dysponuje 15 stanowiskami. Pacjenci mają zapewniony transport do stacji dializ a po zakończonej dializie do domu. Ponadto w trakcie zabiegu otrzymują posiłek.
Rocznie stacja dializ w Świeciu wykonuje 10 tys. dializ.
Stosowane metody leczenia: 
 • hemodializa
 • dializa otrzewnowa
O wyborze metody leczenia nerkozastępczego współdecyduje pacjent. Personel medyczny (lekarz, pielęgniarka) odgrywa rolę doradczą wskazując metodę preferowaną w danym momencie przede wszystkim z uwagi na stan kliniczny i choroby współistniejące.
Dializa zastępuje pracę nerek jednak nie leczy chorób nerek. Każdy pacjent leczony dializami, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych oraz po wyrażeniu zgody jest zgłaszany do zabiegu przeszczepienia nerki, który jest najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego.
Przy szpitalu i stacji dializ funkcjonuje poradnia nefrologiczna oraz poddodział nefrologiczny, który umożliwia diagnostykę i leczenie niewydolności nerek, chorób układu moczowego oraz powikłań i chorób współistniejących u pacjentów dializowanych w warunkach szpitalnych.
Dokumenty do pobrania
Kontakt
Lokalizacja:

Świecie, ul. Wojska Polskiego 126

Numer telefonu:
 • Ordynator – 41 240 1671
 • Sala dializ “A” – całodobowy: 41 240 1677
 • Sala dializ “B” – 41 240 1678
 • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 1672
 • Stacja dializ sekretariat/fax – 41 240 1676

Ordynator – dr n. med. Andrzej Brymora, specjalista nefrologii, chorób wewnętrznych i diabetologii
Pielęgniarka oddziałowa – Małgorzata Wiśniewska

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000