1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świebodzinie
 6. /
 7. Oddziały
 8. /
 9. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zakres świadczeń:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zapewnia świadczenia z zakresu anestezji, intensywnej terapii i resuscytacji. Na oddziale przyjmowani i leczeni są chorzy w stanach zagrożenia życia, z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, wielonarządową, z zawałami i udarami mózgu, zaburzeniami kardiologicznymi, stanami astmatycznymi czy niewydolnością nerek

Do zadań oddziału należą:

 • czynności resuscytacyjne u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz w SOR
 • kompleksowa opieka anestezjologiczna przed, -śród- i pooperacyjna:
  – kwalifikacje do znieczuleń
  – znieczulanie zgodnie z obowiązującymi standardami
 • stały nadzór nad pacjentami w stanie zagrożenia życia, wymagających intensywnej opieki medycznej
!
Uwaga:

Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.

Kontakt
Lokalizacja:

ul. Młyńska 6, II piętro

Numery telefonów:
 • pielęgniarka oddziałowa – 41 240 2121
 • oddział – 41 240 2123
 • dyżurka lekarska – 41 240 2122
 • dyżurny anestezjolog – 501 454 776

Ordynator – lek. Krzysztof Dziedzic, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka oddziałowa – Wioletta Dobrzańska

!

Uwaga – tablet do video rozmów przez aplikację WhatsApp  572 216 787 codziennie w godzinach 16.00 – 18.00

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000