window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-37KR14BMG9');
 1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Olkuszu
 6. /
 7. Poradnie
 8. /
 9. Poradnia Logopedyczna

Poradnia Logopedyczna

Specjaliści:

mgr Iwona Balsamska, neurologopeda

mgr Anna Górka, logopeda

mgr Ewa Mizgier, logopeda, psycholog

Zakres świadczeń:
 • ocena i diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych
 • ustalanie planu terapii logopedycznej
 • terapia logopedyczna i neurologopedyczna wspomagająca rozwój komunikacji u dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy typu: afazja, dyzartria, jąkanie, oligofazja, autyzm
 • wspomaganie dzieci z trudnościami szkolnymi w zakresie: ortografii, zaburzeń słuchu fonemowego oraz czytania i pisania
Kontakt
Lokalizacja:

Olkusz al.1000-Lecia 13, budynek główny szpitala

Rejestracja:

tel. 41 240 1368, 41 240 1367

W godzinach pracy poradni:
poniedziałek, 07:00-16:35
wtorek, 07:00-15:00
środa, 07:00-15:35
czwartek, 09:00-18.15
piątek, 07:00-14:35

!

Do poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Tel. 41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl