Zakres świadczeń
Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wieku dziecięcego. Na oddziale wykonuje się wstępną diagnostykę specjalistyczną w zakresie:
  • nefrologii
  • neurologii
  • alergologii
  • kardiologii,
  • psychiatrii
  • endokrynologii
Uwzględniając złożoność leczenia dzieci i konieczność stworzenia im atmosfery zmniejszającej lęk i niepokój związany z chorobą i przebywaniem w obcym środowisku w oddziale istnieje możliwość pobytu matki z dzieckiem, od momentu przyjęcia do wypisu. Oddział Dziecięcy jest podzielony na 2 odcinki: dzieci starszych i dzieci małych.
Oddział pediatrii posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu pediatrii. 

Zasady pracy oddziału

Godziny wizyt lekarskich: 9.00-10.00; 19.00-20.00

Godziny wydawania wypisów: 14.00-15.00

Kontakt
Lokalizacja

Olkusz, ul. 1000-lecia 13, II piętro, budynek główny

Numery telefonów:

Ordynator – lek. Anna Włodarczyk
Pielęgniarka oddziałowa – Dorota Koper

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459