1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Olkuszu
 6. /
 7. Oddziały
 8. /
 9. Oddział Kardiologii

Oddział Kardiologii

Zakres świadczeń

Oddział dysponuje stanowiskami intensywnego nadzoru kardiologicznego – służące leczeniu pacjentów z:

 • ostrą niewydolnością serca,
 • groźnymi zaburzeniami rytmu i przewodzenia.

Sale są wyposażone w sprzęt do intensywnej terapii: defibrylatory, urządzenia do czasowej stymulacji serca, aparat echo (Aloka alfa 6). Wszyscy pacjenci objęci są stałym monitorowaniem EKG i ciśnienia krwi.

Oddział dysponuje pracowniami diagnostyki kardiologicznej:

 • pracownia echokardiografii, gdzie wykonuje się klasyczne badanie przezklatkowe (TTE) oraz echokardiograficzne próby obciążeniowe. Badania wykonywane są zarówno dla pacjentów hospitalizowanych w oddziale, jak kierowanych z poradni kardiologicznej;
 • pracownia testów wysiłkowych, gdzie wykonywane są badania na bieżni ruchomej firmy Aspel. Badania wykonuje się celem diagnostyki choroby wieńcowej oraz oceny rokowania u pacjentów z chorobą wieńcową. Badania wykonywane są zarówno dla pacjentów hospitalizowanych w oddziale, jak kierowanych z poradni kardiologicznej;
 • pracownia diagnostyki EKG metodą Holtera (pracownia wyposażona jest w 6 aparatów służących do rejestracji i analizy ciągłego zapisu ekg)

Oddział współpracuje z Pracownią Kardiologii Inwazyjnej Szpitali Uniwersyteckich w Krakowie i PAKS w Chrzanowie. Kierowani są tam pacjenci, u których zdiagnozowano zawał serca i niestabilną chorobę wieńcową.

Pacjenci mogą kontynuować leczenie w przyszpitalnej poradni kardiologicznej, gdzie porad udzielają m.in. lekarze zatrudnieni w oddziale kardiologicznym.

Kontakt

Lokalizacja

Olkusz, ul. 1000-lecia 13, II piętro, budynek główny

Numery telefonów:

Ordynator – lek. Anna Włodarczyk
Pielęgniarka oddziałowa – Dorota Koper

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000