1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Olkuszu
 6. /
 7. Oddziały
 8. /
 9. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zakres świadczeń

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem pacjentów w stanach zagrożenia życia, z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, wielonarządową, chorych z ciężkimi zakażeniami, po zatrzymaniach krążenia, zatruciach oraz pacjentów z urazami wielonarządowymi i po rozległych zabiegach operacyjnych.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dysponuje 6 stanowiskami intensywnej terapii wyposażonymi zgodnie z obowiązującymi standardami.

W zakresie Anestezjologii dysponujemy 6 stanowiskami znieczuleń, w tym 4 w obrębie bloku operacyjnego, wyposażonymi zgodnie z obowiązującymi standardami.

 

Na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii wykonujemy:
 • Kwalifikacje z oceną ryzyka znieczulenie pacjentów oddziałów zabiegowych do zabiegów planowych i w trybie ostrym
 • Współuczestniczymy w przygotowaniu ciężkich pacjentów do zabiegów operacyjnych
 • Znieczulamy pacjentów zgodnie z obowiązującymi standardami – wykonujemy znieczulenia ogólne, przewodowe oraz blokady splotów i nerwów
 • Współuczestniczymy w leczeniu pacjentów w okresie okołooperacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem terapii bólu
 • Wykonujemy czynności resuscytacyjne u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz w SOR
 • Konsultujemy pacjentów w stanie ciężkim, kwalifikujemy do leczenia w tut. Oddziale IT

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii powołany jest zespół zajmujący się leczeniem bólu ostrego, głównie operacyjnego zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. 

Zasady pracy oddziału

Pracą oddziału kieruje ordynator. Poza godzinami pracy oraz w dni wolne, osobą odpowiedzialną za pracę oddziału jest lekarz dyżurny.

 • Godziny wizyt lekarskich: 7:30-8.30
 • Godziny wydawania wypisów: 9.00-13.00

Ze względu na specyfikę Oddziału pacjent może posiadać wyłącznie osobiste przybory toaletowe. Nie ma możliwości przechowywania produktów żywieniowych w szafkach pacjentów. Pacjent może posiadać płyny w łącznej objętości nie przekraczającej 1,5 l.

Przebywając w Oddziale pacjent nie może przyjmować żadnych leków, odżywek, posiłków itp. bez wiedzy i zgody lekarz.

Korzystanie z telefonów komórkowych przez rodziny pacjentów powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.

Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawiane przy pacjentach i nie przekazane do depozytu.

Pełny regulamin dostępny jest na oddziale.

!

Informacji o stanie zdrowia pacjenta, pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie wskazanej przez pacjenta, udziela osobiście ordynator, zastępca ordynatora lub lekarz dyżurny.

Kontakt

Lokalizacja

Olkusz, ul. 1000-lecia 13, I piętro, budynek główny

Numery telefonów:

Lekarz dyżurny OIOM – 41 240 13 51
Dyżurka OIOM – 41 240 12 55
Dyżurka lekarzy anestezjologów – 41 240 12 51
Ordynator – 41 240 12 55
Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 1320

Ordynator: lek. med. Ewa Łaskawiec
Pielęgniarka oddziałowa: Barbara Michnikowska

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000