1. Start
  2. /
  3. Ratownictwo
  4. /
  5. Przetargi
  6. /
  7. Przetargi – powyżej 30 tys. euro
  8. /
  9. Postępowanie zakupowe nr 2022-1004

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2022-1004
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

Zakup wraz z dostawą 1 szt. ambulansu typu C z wyposażeniem zgodnego z normą PN:EN 1789 lub równoważną dla Zespołu Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji działań w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.

Bezpośredni link do dokumentacji postępowania na stronie internetowej Zamawiającego:

https://nowyszpital.pl/przetargi/dostawy/2023-dostawy/2022-1004/

Bezpośredni link do dokumentacji postępowania  zamieszczonej na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0976356-924e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Bezpośredni link do ogłoszenia o zamówieniu w Portalu TED (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej):

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6108-2023:TEXT:PL:HTML&src=0

 

 

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000