1. Start
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Remonty, inwestycje
  6. /
  7. 2023
  8. /
  9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1039

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1039
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

Przebudowa pomieszczeń higieniczno -sanitarnych, w Oddziale Rehabilitacji Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą, o łącznej powierzchni pomieszczeń ok. 26,10 m2.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 19.09.2023 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 19.09.2023 r. o godzinie: 12:30.

Data rozpoczęcia
04/09/2023
Ogłaszający przetarg

1) Zamawiający:

a) Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. ul. Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn nad Odrą

b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu

Kryterium wyboru oferty

Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia

Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy to 10.11.2023 r.

Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

a) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Piotr Jeziorski tel.: 883 846 869 e-mail pjeziorski@nowyszpital.pl

b) w zakresie merytorycznym: Piotr Jeziorski tel.: 883 846 869 e-mail pjeziorski@nowyszpital.pl; Ewa Skrzypek, tel.: 503 456 763; e-mail: eskrzypek@nowyszpital.pl

c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Aneta Szkwarek tel. kom.: 508 210 074 e-mail: aszkwarek@nowyszpital.pl

Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 26.09.2023 r.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę firmy:

Zakład Instalacyjno Budowlany IVOLT

Cena Oferty: 163 383,68 brutto

 

Zestawienie z otwarcia ofert:

Dnia 19.09.2023 r. w siedzibie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Holding SA przy ul. Zbożowej 4 o godzinie 12:30 dokonano otwarcia ofert:

 

Oferta nr 1 Zakład Instalacyjno Budowlany IVOLT 163 383,68
Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Budowlane Kazar 190 680,16

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000