1. Start
 2. /
 3. Praca
 4. /
 5. Kadra medyczna
 6. /
 7. Nowy Szpital w Wąbrzeźnie
 8. /
 9. Terapeuta zajęciowy Wąbrzeźno

Praca

Terapeuta zajęciowy Wąbrzeźno
Data zakończenia
31/12/2023
Lokalizacja
Wąbrzeźno
Opis stanowiska
 • Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.
 • Wykonywanie zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.
Wymagania
 • wykształcenie kierunkowe: Terapeuta Zajęciowy
 • doświadczenie/praktyka zawodowa
 • dokładność i staranność wykonywanej pracy
 • chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • odpowiedzialność
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • dbanie o czystość i sterylność miejsca pracy
 • punktualność, dyspozycyjność,
 • samodzielność, entuzjazm i zamiłowanie do wykonywanej pracy
 • komunikatywność, kultura osobista oraz chęć do pracy
Oferujemy
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • elastyczny grafik
 • ciekawą i samodzielną pracę w Grupie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • przyjazne środowisko pracy
Kontakt

Zainteresowanych prosimy o kontakt: HR@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr: 41 240 17 01

Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………, ogłoszonym ……(data)……… i prowadzonym przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. – Administrator. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. w terminie dwóch lat od wysłania niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska w …..(szpital)……”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000