1. Start
  2. /
  3. Praca
  4. /
  5. Kadra medyczna
  6. /
  7. Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
  8. /
  9. Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. podejmie współpracę z fizjoterapeutą

Praca

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. podejmie współpracę z fizjoterapeutą
Opis stanowiska

Świadczenie usług w zakresie fizjoterapii oraz/ lub rehabilitacji domowej

Wykonywanie zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania

Tytuł magistra lub licencjat z fizjoterapii;

Mile widziane dodatkowe szkolenia specjalistyczne.

Doświadczenie w pracy.

Samodyscyplina i umiejętności organizowania czasu pracy.

Wysoka kultura osobista i życzliwe podejście do pacjenta.

Oferujemy

Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy.

Różne formy zatrudnienia.

Stabilne warunki pracy.

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub telefon 500 178 105

Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………, ogłoszonym ……(data)……… i prowadzonym przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. – Administrator. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 

……………………………………………………………

Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. w terminie dwóch lat od wysłania niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska w …..(szpital)……”

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 

……………………………………………………………

Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000