1. Start
  2. /
  3. Praca

Praca

Lekarz nefrolog/ Internista do pracy w Stacji Dializ

Świadczenie usług w zakresie nefrologii w Stacji Dializ w ramach kontraktu z NFZ

Ratownik medyczny/Kierowca ratownik medyczny

Świadczenie usług w zakresie ratownictwa w Zespole Ratownictwa Medycznego we Wschowie/ Sławie (woj. lubuskie)/ Wąsoszu/ Górze (woj. dolnośląskie)

Lekarz w Poradni Położniczo-Ginekologicznej

Świadczenie usług w zakresie ginekologii w Poradni Położniczo-Ginekologicznej,

Lekarz w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Świadczenie usług w zakresie interny na Oddziale Chorób Wewnętrznych w ramach kontraktu z NFZ

Pielęgniarka/Pielęgniarz na Oddziale Chorób Wewnętrznych

Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. podejmie współpracę z Pielęgniarkami/Pielęgniarzami w Oddziale Chorób Wewnętrznych posiadającymi aktualne prawo wykonywania zawodu.

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. zatrudni Pielęgniarkę lub Pielęgniarza.

Logopeda w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Świadczenie usług w zakresie logopedii.

Technik RTG

Udzielanie świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.
Wykonywanie zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego, ultradźwięków.

Lekarz neurolog

Świadczenie usług z zakresu neurologii w Oddziale Neurologicznym z pododdziałem udarowym oraz w Poradni Neurologicznej.

Lekarz pediatra/neonatolog

Świadczenie usług na Oddziale Neonatologicznym.

Lekarz anestezjolog

Świadczenie usług w zakresie anestezji i intensywnej terapii w ramach kontraktu z NFZ.

Lekarz rezydent chorób wewnętrznych

Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującym harmonogramem rezydentury, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Lekarz ginekolog

Świadczenie usług w zakresie ginekologii i położnictwa na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym.

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Nowy Szpital w Świebodzinie pilnie podejmie współpracę z Pielęgniarkami/Pielęgniarzami posiadającymi aktualne prawo wykonywania zawodu.

Lekarz do POZN

Świadczenie usług w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nocnej i Świątecznej w ramach kontraktu z NFZ.

Lekarz ortopeda w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

Świadczenie usług w zakresie ortopedii do Poradni Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459