1. Start
  2. /
  3. Praca

Praca

Lekarz do POZN

Świadczenie usług w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nocnej i Świątecznej w ramach kontraktu z NFZ.

Lekarz do Zespołu Ratownictwa Medycznego/ Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Świadczenie usług w formie dyżurów w Zespołach Ratownictwa Medycznego/ SOR.

Lekarze rezydenci

Nowy Szpital w Świeciu podejmie współpracę z lekarzem rezydentem z następujących dziedzin: położnictwo i ginekologia, medycyna ratunkowa, choroby wewnętrzne, ortopedia, nefrologia, neurologia.

Lekarz na Oddziale Chorób Wewnętrznych

Świadczenie usług w zakresie interny na Oddziale Chorób Wewnętrznych w ramach kontraktu z NFZ

Lekarz ginekolog

Świadczenie usług w zakresie ginekologii i położnictwa na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym

Lekarz do POZN

Świadczenie usług w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nocnej i Świątecznej w ramach kontraktu z NFZ.

Kierownik apteki

Organizacja pracy w aptece szpitalnej

Lekarz specjalista chirurgii

Świadczenie usług w zakresie chirurgii w Oddziale chirurgii ogólnej,
Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia,
Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej

Pełnienie funkcji Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej

Fizjoterapeuta

Świadczenie usług w zakresie fizjoterapii.

Lekarz w Zespołach Ratownictwa Medycznego

Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. podejmie współpracę z Lekarzem Systemu do Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu wschowskiego i górowskiego.

Lekarz ginekolog – praca w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Świadczenie usług w zakresie ginekologii w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Lekarz okulista

Świadczenie usług w zakresie okulistyki w Poradni Okulistycznej

Lekarz chirurg – praca w poradni

Świadczenie usług w zakresie chirurgii w Poradni Chirurgii Ogólnej

Lekarz ortopeda – praca w poradni

Świadczenie usług w zakresie ortopedii w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lekarz do Pracowni Endoskopii

Świadczenie usług w Pracowni Endoskopii

Psychiatra dziecięcy w Poradni Zdrowia Psychicznego

Świadczenie usług w zakresie psychiatrii dziecięcej w Poradni Zdrowia Psychicznego

Lekarz anestezjolog

Świadczenie usług w zakresie anestezji i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku operacyjnym w ramach kontraktu z NFZ

Lekarz do POZ we Wschowie

Świadczenie usług w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ

Lekarz nefrolog

Świadczenie usług w zakresie nefrologii w Stacji dializ, Poradni nefrologicznej w ramach kontraktu z NFZ

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459