1. Start
  2. /
  3. Praca

Praca

Pielęgniarka

Nowy Szpital w Olkuszu podejmie współpracę z pielęgniarkami posiadającymi aktualne prawo wykonywania zawodu.

Opiekun medyczny

wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych

Lekarz okulista

świadczenie usług w zakresie okulistyki w Poradni Okulistycznej.

Lekarz pediatra

świadczenie usług w zakresie interny na Oddziale Pediatrii

Lekarz radiolog

świadczenie usług medycznych w zakresie radiologii

Lekarz ginekolog

świadczenie usług w zakresie ginekologii i położnictwa na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym.

Lekarz specjalista chorób wewnętrznych

świadczenie usług w zakresie interny na Oddziale Chorób Wewnętrznych w ramach kontraktu z NFZ.

Lekarz kardiolog

świadczenie usług w zakresie kardiologii na Oddziale Kardiologicznym

Lekarz chirurg

świadczenie usług w zakresie chirurgii na Oddziale Chirurgii, Poradni Chirurgicznej w ramach kontraktu z NFZ

Lekarz specjalista chorób zakaźnych/ chorób wewnętrznych

Świadczenie usług w zakresie na Oddziale Chorób Zakaźnych w ramach kontraktu z NFZ.

Lekarz ortopeda

Świadczenie usług w zakresie chirurgii na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach kontraktu z NFZ

Lekarz na Oddział Chorób Zakaźnych

Świadczenie usług w zakresie na Oddziale Chorób Zakaźnych w ramach kontraktu z NFZ.

Lekarz laryngolog

świadczenie usług w zakresie laryngologii w Poradni Laryngologicznej

Pielęgniarka

Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie podejmie współpracę z pielęgniarkami posiadającymi aktualne prawo wykonywania zawodu.

Lekarz anestezjolog

Świadczenie usług w zakresie anestezji i intensywnej terapii w ramach kontraktu z NFZ na Bloku Operacyjnym.

Kierownik Oddziału Chirurgii

Pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej.

Lekarz chirurg/ Oddział Chirurgii

Świadczenie usług w zakresie chirurgii na Oddziale Chirurgii w ramach kontraktu z NFZ.

Technik elektroradiologii

Udzielanie świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.

Lekarz kardiolog

Świadczenie usług w zakresie kardiologii w Poradni Kardiologicznej.

Lekarz endokrynolog

Świadczenie usług w zakresie endokrynologii w Poradni Endokrynologicznej.

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459