1. Start
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Bezpłatna rehabilitacja w Szprotawie

Bezpłatna rehabilitacja w Szprotawie

Nowy Szpital w Szprotawie realizuje program „Sprawni i aktywni zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Projekt skierowany jest do osób aktywnych zawodowo lub pragnących powrócić do pracy, zamieszkujących na terenie powiatu żagańskiego, żarskiego oraz nowosolskiego, z często występującymi schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego, spowodowanymi sposobem wykonywania pracy zawodowej.

Każdy Uczestnik projektu w ramach 10-dniowego cyklu skorzysta z ćwiczeń leczniczych, zabiegów fizykalnych (ciepłolecznictwo, elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia) i/lub masażu leczniczego w godzinach dla siebie najdogodniejszych. W ramach projektu każdy otrzyma również konsultacje rehabilitacyjne i lekarza medycyny pracy oraz wsparcie psychologiczne.

Kto może skorzystać z programu rehabilitacji

Z projektu może skorzystać każdy mieszkaniec powiatu żagańskiego, żarskiego oraz nowosolskiego, który chce jak najszybciej zdiagnozować swoje problemy zdrowotne i uzyskać kompleksowe świadczenia w zakresie rehabilitacji, skorzystać z opinii lekarza medycyny pracy i psychologa pracy – a wszystko to w jednym miejscu, w krótkim czasie, bez kolejek i BEZPŁATNIE!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oś 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu drogą mailową, telefonicznie lub osobiście. W celu ułatwienia procedury rekrutacyjnej zachęcamy do wypełnienia poniższych dokumentów.

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1_Formularz zgłoszeniowy (PDF 649 KB)

Załącznik nr 5_Ankieta wstępna Uczestnika Programu (PDF 722 KB)

Zapisy i informacje:

Pracownia rehabilitacji, tel. 41 240 2384
Koordynator projektu: dmisiuk@nowyszpital.pl

Rejestracja telefoniczna w godz. 7.00-16.00 i osobiście w godz. 7.00-18.00

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000