1. Start
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. LEAN Management z Nowym Szpitalu w Świebodzinie

LEAN Management z Nowym Szpitalu w Świebodzinie

W Nowym Szpitalu w Świebodzinie grupa Liderów naszego Szpitala, głównie personelu medycznego, wraz z Prezes Wiesławą Cieplicką właśnie ukończyła pierwszy etap szkolenia z zakresu LEAN management w medycynie na poziomie inspiratora.

Czym jest LEAN? To podejście zarządzania, które koncentruje się na ciągłym doskonaleniu, orientacji na pacjenta, czyli ukierunkowaniu działań na zaspokojenie jego potrzeb, poprawę jakości opieki i zwiększenie satysfakcji pacjentów i personelu.

Wierzymy, że wprowadzenie nowoczesnych metod zarządczych podniesie jakość usług medycznych świadczonych w naszej placówce.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000