1. Start
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. POZ Koordynowana w Pruszczu, Serocku i Świeciu

POZ Koordynowana w Pruszczu, Serocku i Świeciu

OPIEKA KOORDYNOWANA W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ (POZ)
NOWE KORZYŚCI DLA PACJENTA !

Od kwietnia w Nowym Szpitalu – POZ w Pruszczu, Serocku i Świeciu wdrożona jest Opieka Koordynowana
W ramach tego działania lekarz rodzinny współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarkami POZ, dietetykiem oraz Koordynatorem opieki. Zajmuje się profilaktyką, diagnostyką, leczeniem i edukacją pacjenta z wybranych chorób z dziedziny:
·        Kardiologii (nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków),
·        Diabetologii (cukrzyca),
·        Pulmonologii (POCHP, astma oskrzelowa).
 
REALIZACJA ŚWIADCZEŃ W OPIECE KOORDYNOWANEJ OPIERA SIĘ NA WPROWADZENIU INDYWIDUALNEGO PLANU OPIEKI MEDYCZNEJ (IPOM). USTALA GO LEKARZ POZ Z PACJENTEM.
Lekarz POZ przeprowadzi z pacjentem dogłębny wywiad, przeprowadzi badania, dokona analizy wyników badań diagnostycznych oraz ustali indywidualny plan dalszego postępowania.
 
Co więcej?
– powiększona lista badań diagnostycznych
– porady edukacyjne
– porady dietetyczne
– szybszy dostęp do opieki specjalistycznej
 
Nad wszystkim czuwa Koordynator Opieki. Prowadzi Pacjenta przez cały proces leczenia. Ustalanie terminów zleconych badań, konsultacji i porad już nie stoi po stronie Pacjenta.
Jeżeli będzie potrzeba wizyty specjalisty, Pacjent nie musi samodzielnie poszukiwać lekarza – to Koordynator umawia Pacjentowi terminy wszystkich wizyt.
Rozwiązanie wprowadzone do Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie tylko poprawia jakość
i dostępność do świadczeń zdrowotnych, ale i niezwykle skraca czas oczekiwania.
 
Badania oferowane w Opiece Koordynowanej POZ Pruszcz i Serock:
– w ścieżce kardiologicznej: Holter EKG, Holter RR, ECHO serca, pro-BNP)
– w ścieżce diabetologicznej (albuminuria, UACR)
– w ścieżce pulmonologicznej (spirometria)
Wszystkie badania będą realizowane na miejscu.

Szczegóły u Koordynatora Opieki
Pani Kamili Knop, tel. 502 866 993, mail: kknop@nowyszpital.pl
 
ZAPRASZAMY !.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000