1. Start
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Budowa Stacji zgazowania tlenu ciekłego we Wschowie

Budowa Stacji zgazowania tlenu ciekłego we Wschowie


Informujemy, że Nowy Szpital we Wschowie zakończył inwestycję pn. „Budowa Stacji zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonanie instalacji tlenowej w szpitalu we Wschowie w związku z COVID-19”.
Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 
Wartość dofinansowania wyniosła 770 000 zł, całkowita wartość zadania wynosi 802 000 zł.
Zadanie obejmowało budowę stacji zgazowania tlenu ciekłego ze zbiornikiem 6000l, budowę kompletnej rozprężalni tlenu, wykonanie instalacji tlenowej między obiektowej i wewnętrznych instalacji tlenowych w obiektach szpitala z montażem 100 szt. gniazd tlenowych i zapewnieniem pracy co najmniej 3 stanowisk respiratorowych oraz dostosowania infrastruktury drogowej na terenie szpitala.
Celem realizacji inwestycji było zwiększenie bazy łóżkowej w województwie lubuskim dla pacjentów zakażonych wirusem sars-cov-2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości dostaw tlenu w szpitalu w dobie pandemii koronawirusa sars-cov-2.
Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000