1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Szprotawie
 6. /
 7. Poradnie
 8. /
 9. Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna

Zakres świadczeń:

Porady lekarskie rehabilitacyjne udzielane dorosłym i dzieciom obejmują:

 • ogólną ocenę stanu zdrowia,
 • badania lekarskie ukierunkowane na konsultacje i badania dodatkowe
 • określenie zakresu ruchu w stawach, test czynnościowy, ocenę aktywności ruchowej, ocenę czucia powierzchniowego i głębokiego, ocenę odruchów.

Kontakt

Lokalizacja:

ul. Henrykowska 1

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta,

tel. 41 240 0000

poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00

!

Do poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000