1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Oddziały
 8. /
 9. Oddział Ortopedii i Traumatologii Ruchu

Oddział Ortopedii i Traumatologii Ruchu

Zakres świadczeń:
Oddział zapewnia kompleksową opiekę medyczną we wszystkich stanach pourazowych i schorzeniach ortopedycznych.
Na oddziale wykonywane są:
 • artroskopie kolana, barku, stawu skokowego, biodra
 • artroskopie rekonstrukcyjne
 • endoprotezy kolana biodra
 • zabiegi mikrochirurgiczne łącznie z przeszczepami nerwów obwodowych
 • operacje transpozycji ścięgien w nieodwracalnych porażeniach nerwów obwodowych
 • alloplastyka stawów, w tym stawów ręki
 • operacje z zakresu chirurgii ręki
Zasady rejestracji chorych na zabieg endoprotezoplastyki
 1.  Kwalifikacja do zabiegu endoprotezoplastyki biodra lub kolana odbywa się w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez lekarzy specjalistów z oddziału, którzy wydają skierowanie do Szpitala na zabieg operacyjny określając kategorię medyczną: przypadek pilny lub przypadek stabilny.
 2. Zapisy pacjentów na zabieg operacyjny odbywają się w od wtorku do piątku w godz. 11.00-14.00.  Pacjent osobiście lub telefonicznie (pod numerem telefonu 41 240 1662) rejestruje się w sekretariacie Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i jest wpisany na listę  oczekujących NFZ na endoprotezoplastykę stawu biodrowego lub kolanowego w systemie elektronicznym. Odebrany od pacjenta oryginał skierowania jest przechowywany przez świadczeniodawcę.
 3. Jeżeli pacjent rejestracji dokonuje telefonicznie to w ciągu 14 dni jest zobowiązany dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą do Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oryginał skierowania na adres Nowy Szpital Sp. z o. o 86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 126 z dopiskiem: “Sekretariat Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruch”.
 4. Osoba przyjmująca  skierowanie na drugiej stronie tego skierowania dokonuje wpisu podając dane, datę wpisania na listę oczekujących, przewidywany termin zabiegu operacyjnego, dokonany wpis potwierdza pieczątką oddziału i czytelnym podpisem.
 5. Chory otrzymuje kopię skierowania z wpisanymi w/w danymi. Jeżeli oryginał skierowania do Szpitala zostanie dostarczony pocztą, wówczas informacja zwrotna – ksero skierowania z podanym terminem planowanego zabiegu zostaje przesłana listem poleconym zgodnie z obowiązująca procedurą.
 6. Po dokonanych formalnościach rejestracji pacjent oczekuje na telefon z sekretariatu Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruch i zostaje zaproszony na planowy zabieg operacyjny zgodnie  z podanym  terminem.
 7. W sytuacjach zmiany terminu (przyspieszenia lub zmiany statusu stabilny na pilny) pacjent zostaje telefonicznie poinformowany przez sekretariat Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruch o nowym wyznaczonym terminie.
 8. Pacjent w dniu otrzymania skierowania na zabieg operacyjny otrzymuje pisemne wskazówki dotyczące  przygotowania do przyjęcia do Szpitala na zabieg operacyjny.
Niedostarczenie oryginału skierowania w ciągu 14 dni od chwili wpisania na listę lub niezgłoszenie się przez osobę wpisaną na listę oczekujących w ustalonym terminie udzielenia świadczenia skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.
Zasady przyjęcia na oddział ortopedii i traumatologii ruchu

W dniu wyznaczonego terminu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się do Izby Przyjęć (parter) wejście przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w godzinach 8.00 – 9.00. Pacjent pozostaje w danym dniu rano na czczo.

Co zabrać do szpitala:
• dowód osobisty, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
• NIP pracodawcy, jeżeli istnieje potrzeba wystawienia druku o niezdolności do pracy,
• dokumentację medyczną: wypisy ze szpitali, opisy i zaświadczenia od leczących specjalistów w tym od stomatologa,
• wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych (rtg, usg i inne),
• skierowanie do szpitala (ksero),
• przyjmowane aktualnie leki w oryginalnych opakowaniach na czas hospitalizacji,
• odpowiedni ubiór (piżama, koszula nocna, szlafrok, bezpieczne obuwie do ćwiczeń, dres lub leginsy),
• środki do higieny osobistej.
Prosimy nie zabierać do szpitala: przedmiotów wartościowych, łatwo psującej się żywności, nadmiaru ubrań i rzeczy osobistych.

Informacje dodatkowe:

 • do szpitala proszę zgłosić się bez makijażu i pomalowanych paznokci,
 • w szpitalu obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 • w razie przewlekłego stosowania leków przeciwkrzepliwych: (Acenocumarol, Warfin, Acard, Polocard) wskazana jest konsultacja u lekarza prowadzącego na 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem operacyjnym.
 • w przypadku schorzeń cukrzycy, tarczycy, serca musi być zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego od specjalisty.
 • zabiegi endoprotezoplastyki biodra lub kolana są wykonywane w zabezpieczeniu krwi.
  Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, prosi aby do tych zabiegów była oddana krew dla chorego – dobrowolnie. Krew może oddać każda osoba na terenie całej Polski podając informację dla kogo jest przeznaczona oraz Oddział Ortopedii Traumatologii Narządu Ruchu w Świeciu.

Jeżeli w okresie 10 dni przed planowaną operacją nastąpi: pogorszenie stanu zdrowia,
choroba infekcyjna (katar, zapalenie dróg moczowych i oddechowych, ropień zęba, opryszczka), zranienie lub powstanie ropnej zmiany skórnej – prosimy o pilne zawiadomienie lekarza prowadzącego lub sekretariatu oddziału pod numerem telefonu: 41 240 1662.

Kontakt
Lokalizacja:

ul. Wojska Polskiego 126, IV piętro, budynek główny

Numery telefonów:
 • Ordynator – 41 240 1661
 • Pielęgniarka oddziałowa/sekretariat – 41 240 1662, 690 189 285
 • Dyżurka lekarska – 41 240 1663
 • Dyżurka pielęgniarska – 41 240 1664

Ordynator – lek. Robert Kazimierski, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Pielęgniarka oddziałowa – Wioletta Gosieniecka

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000