1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Oddziały
 8. /
 9. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologii

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologii

Zakres świadczeń:

Na oddział przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 rok życia ze schorzeniami:

 • układu sercowo-naczyniowego,
 • układu oddechowego,
 • pokarmowego,
 • moczowego
 • zaburzeniami metabolicznymi.

Oddział przeprowadza badania diagnostyczne w kierunku choroby niedokrwiennej serca (próba wysiłkowa na bieżni, ECHO serca), dysponuje aparatami holterowskimi EKG oraz aparatem do 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego. Posiada również 4 stanowiska do monitorowania podstawowych parametrów życiowych.

Na oddziale przeprowadza się diagnostykę w kierunku chorób układu oddechowego (RTG, spirometria) i pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia)

W strukturze oddziału wewnętrznego funkcjonuje Pododdział nefrologii, który prowadzi diagnostykę i leczenie niewydolności nerek, chorób układu moczowego oraz powikłań i chorób współistniejących u pacjentów dializowanych.

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i nefrologii.

Zasady pracy oddziału:

Wizyty lekarskie w godzinach dopołudniowych
Godziny wydawania wypisów: 13:00 – 14:30

Kontakt

Lokalizacja:

ul. Wojska Polskiego 126, II piętro, budynek główny

Numery telefonów:

Ordynator – 41 240 1521
Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 1698
Dyżurka lekarska – 41 240 1523
Dyżurka pielęgniarek – 41 240 1522
Sekretariat – 41 240 1525

Ordynator oddziału chorób wewnętrznych – lek. Krzysztof Grzonkowski, specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka oddziałowa, oddział wewnętrzny: Anna Felsmann

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000