1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świebodzinie
 6. /
 7. Poradnie
 8. /
 9. Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Lekarze specjaliści:

lek. Beata Gajdowska, specjalista psychiatrii

lek. Wojciech Musiał, specjalista psychiatrii

Małgorzata Radecka, psycholog kliniczny

Edyta Sobol, psycholog

lek.Emil Ura

Zakres świadczeń:
 • Porady lekarskie diagnostyczne-porady lekarskie udzielane przez specjalistę psychiatrę, rozpoczynające lub weryfikujące proces diagnostyczno-terapeutyczny, obejmujące: zebranie wywiadu, ocenę stanu psychicznego i somatycznego, niezbędne badanie psychologiczne, niezbędne konsultacje specjalistyczne i laboratoryjne, czynności pielęgniarskie, zakończona ustaleniem rozpoznania i planu terapeutycznego.
 • Porady lekarskie terapeutyczne – kolejne porady lekarskie kontynuujące leczenie według planu, obejmujące ocenę stanu psychicznego, postępów leczenia oraz w razie potrzeby niezbędne kontrolne badania laboratoryjne.
 • Porady lekarskie kontrolne – krótka porada lekarska lub psychologiczna obejmująca ogólną ocenę przebiegu leczenia oraz wydanie niezbędnych zaleceń.
 • Porady psychologiczne diagnostyczne – porady, których celem jest pogłębiona diagnostyka osobowości, procesów poznawczych i innych dyspozycji psychicznych, obejmujące badania z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, niezbędne konsultacje specjalistyczne, zakończona ustaleniem diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego.
 • Porady psychologiczne – porady stanowiące element wdrożonego planu leczenia, obejmujące pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne.
 • Sesje psychoterapii indywidualnej – sesje z jednym pacjentem, stanowiące element ustalonego planu leczenia, nastawione na przepracowanie podstawowych problemów  i trudności pacjenta.
 • Sesje psychoterapii rodzinnej – sesje z rodziną stanowiące element ustalonego planu leczenia, nastawione na przepracowanie nasilających się problemów i trudności oznaczających dysfunkcjonalność rodziny powodująca ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych i somatycznych u członka rodziny.
 • Sesje psychoterapii grupowej – sesje realizowane w grupach pacjentów, stanowiące element ustalonego planu leczenia, prowadzone wg określonej metody, realizowane z grupą  6 – 12 osób.
 • Sesje wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołecznie na jedną osobę lub w grupie 2 do 6 osób, kierowane do pacjentów i ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta.
 • Wizyty, porady domowe lub środowiskowe – wizyty lub porady diagnostyczne, terapeutyczne lub psychologiczne udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta.
Kontakt
Lokalizacja:

ul. Młyńska 6 (poradnia znajduje się na parterze budynku administracji)

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta,

tel. 41 240 0000

poniedziałek-piątek 7.00 – 18.00

!

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie. Do psychologa skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000