1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Olkuszu
 6. /
 7. Oddziały
 8. /
 9. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Zakres świadczeń

Obecnie Oddział dysponuje 26 łóżkami w tym 4 łóżkami obserwacji pooperacyjnej rozmieszczonymi na 5 salach. Kadra medyczna Oddziału to zespół 4 lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz 3 rezydentów.
W Oddziale leczymy rocznie ok.1100 pacjentów rocznie i wykonujemy ok. 800 zabiegów, w tym 150 zabiegów protezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej stawów biodrowych i kolanowych.
Ponad  połowa pacjentów to poszkodowani z najcięższymi urazami narządu ruchu.
W Oddziale stosujemy nowoczesne techniki operacyjne:
 • szeroki wachlarz zespoleń śródszpikowych
 • zespolenia dynamiczne
Specjalizujemy się w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych i kolanowych. W zaawansowanej chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych i biodrowych stosujemy nowoczesne systemy endoprotez mocowanych w sposób cementowany lub bezcementowy. Dysponujemy implantami produkowanymi przez wiodące światowe firmy.
Oddział leczy pacjentów także z dużymi zniekształceniami stawów:
 • zniekształcenia po wrodzonej dysplazji stawów biodrowych,
 • wysokie zwichnięcia stawów biodrowych,
 • następstwa martwicy głowy kości udowej i innych chorób stawu biodrowego przebytych w dzieciństwie.
Posiadamy  doświadczenie w zakresie operacji rewizyjnych stawu biodrowego. Dysponujemy gamą implantów, w tym także zastępujących zniszczoną tkankę kostną, co umożliwia wymianę protez nawet przy istnieniu dużych ubytków kostnych
Po zabiegach operacyjnych zapewnione jest indywidualnie dobrane – zależnie od potrzeb – wczesne leczenie usprawniające.
W Oddziale wykonujemy również szereg zabiegów korekcyjno – naprawczych w zakresie kończyn górnych i dolnych.
 • korekcje zniekształceń stóp dotyczące zarówno przodostopia jak i stępu (plastyka palucha koślawego, palca młoteczkowatego)
 • operacje naprawcze w zadawnionych uszkodzeniach ścięgien ręki
 • operacje zespołów uciskowych nerwów i ścięgien kończyn górnych i dolnych ( zespół cieśni nadgarstka , rowka łokciowego)

Oddział specjalizuje się w:

 • operacyjnym leczeniu złamań kości długich ze szczególnym uwzględnieniem pierwotnej endoprotezoplastyki bipolarnej w złamaniach szyjki kości udowej
 • leczeniu operacyjnym z zastosowaniem dynamicznych zespoleń biodrowych (DHS, DSB) i kolanowych (DCS), gwoździ śródszpikowych, płyt blokowanych LCP, techniki A.O.
 • synowektomi (operacje chirurgiczne polegające na usunięciu zmienionej błony maziowej w obrębie stawu lub ścięgna),
 • operacje neuropatii obwodowych (zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego itp.).
 • endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolan łącznie z wymianą protez.

W zakresie traumatologii specjalnością oddziału jest:

 • leczenie operacyjne i zachowawcze urazów narządu ruchu ( złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich z wyjątkiem leczenia operacyjnego uszkodzeń kręgosłupa –stabilizacje odbarczenia  i miednicy- wewnętrzne stabilizacje),
 • leczenie powikłań zrostu kostnego,
 • leczenie operacyjne i zachowawcze złamań patologicznych (osteoporoza, przerzuty nowotworowe do kości) zarówno kości długich jak i kręgosłupa które zaopatrujemy  vertebroplastyką ( cementowanie kręgów)
 • artroskopia stawów kolanowego i skokowego  łącznie z rekonstrukcją więzadła krzyżowego przedniego kolana , szycie łąkotek).
 • zabiegi korekcyjne nabytych zniekształceń stóp u dorosłych
Pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w przyszpitalnej poradni urazowo-ortopedycznej
Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia umożliwiającą prowadzenie specjalizacji i staży w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Zasady pracy oddziału

Godziny wizyt lekarskich: 8.00-9.00; 18.00-19.00

Godziny wydawania wypisów: 13.00-14.00

Kontakt

Lokalizacja

IV piętro Budynek główny

Numery telefonów:

Ordynator – lek. med. Krzysztof Dziurowicz
Pielęgniarka oddziałowa – Elżbieta Ciepluch

!

Z powodu sytuacji epidemicznej, informacje o pacjentach oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej udzielane są osobom uprawnionym wyłącznie telefonicznie w godz. 12.00-13.00 pod numerem 41 240 1243 oraz w godz. 18.00-20.00 pod numerem 41 240 1242

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000