1. Start
 2. /
 3. Przetargi
 4. /
 5. Sprzedaż
 6. /
 7. Pojazdów, wyposażenia medycznego i sprzętu IT
 8. /
 9. Zapytanie ofertowe nr 2023-1016

Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 2023-1016
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

Sprzedaż używanego  ambulansu sanitarnego  Renault Master  przez Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z.o.o.

 

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin do dnia 14.02.2023 do godz. 14:00. Dopuszcza się możliwość złożenia całej oferty w formie elektronicznej. Oferty zakupu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:  ejanuszaniec@nowyszpital.pl

Złożona oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.
 2. oferowaną cenę.
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu ogłoszenia.
Data rozpoczęcia
01/02/2023
Ogłaszający przetarg

 Zamawiający:

Nowy Szpital w Świebodzinie  Sp. z o.o. , ul. Młyńska 6, Świebodzin 66-200

Zapytanie ofertowe przeprowadzane przez: Grupa Nowy Szpital Holding S.A, ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653, działający jako pełnomocnik Zamawiającego

 

Sposób prowadzenia przetargu

zapytanie ofertowe

Kryterium wyboru oferty

100% cena. Cena wywoławcza 28 900 zł brutto ( faktura VAT zw)

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

Wszelkie pytania dotyczące stanu technicznego pojazdu proszę kierować na nr telefonu: 519 369 931 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Pojazd można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000