1. Start
 2. /
 3. Przetargi
 4. /
 5. Remonty, inwestycje
 6. /
 7. 2023
 8. /
 9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1019

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1019
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

Wykonanie robót budowlanych remontowych korytarza o powierzchni użytkowej ok. 136 m2 na parterze budynku głównego szpitala w Nowym Szpitalu w Szprotawie Sp. z o.o.

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 28.03.2023 r.

Zamawiający zmienia termin wykonania zadania z 6 tygodni od podpisania umowy na termin  do 30.06.2023 r.

Termin i miejsce składania ofert
 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 29.03.2023 r. do godziny: 12:00 .
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w dniu 29.03.2023 r. o godzinie: 12:30.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej, należy ją złożyć najpóźniej do 29.03.2023 r. do godziny 12.00. Ofertę cenowa wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres mailowy: mkwasiborska@nowyszpital.pl
Na prośbę Organizatora przetargu Oferent zobowiązuje się do przesłania oryginalnej dokumentacji ofertowej.

 

Data rozpoczęcia
21/03/2023
Ogłaszający przetarg

Zamawiający:

Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.

Henrykowska 1

67-300 Szprotawa

Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu.

Kryterium wyboru oferty

100% cena

Termin wykonania zamówienia

do 30.06.2023 r.

Termin związania ofertą

60 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
 1. w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl , Iwona Nowicka, tel.: 506-971-805; e-mail: inowicka@nowyszpital.plEwa skrzypek tel. 503 456 763, e-mail: eskrzypek@nowyszpital.pl .
 2. w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; : 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl
 3. w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Justyna Bednarek-Staszak, tel. kom.: 517 369 593; 503862923; e-mail: jbednarek-staszak@nowyszpital.pl .
Rozstrzygnięcie przetargu

Zestawienie z otwarcia ofert.

Dnia 29.03.2023r. dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania:

Nazwa firmy Wartość brutto
Oferta nr 1 DOLAT 2+1 Kornelia Dolat
ul. Rolna 2
67-300 Szprotawa
210 000,00 zł
Oferta nr 2 HILDOM  Sp. z o.o. Henryków 13 ok A, 67-300 Szprotawa 240 000,00 zł

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 10.05.2023r.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano firmę:

Oferta nr 1 – DOLAT 2+1 Kornelia Dolat, ul. Rolna 2, 67-300 Szprotawa

Cena oferty –    159 472,79  zł brutto                  

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000