1. Start
 2. /
 3. Przetargi
 4. /
 5. Dostawy
 6. /
 7. 2023
 8. /
 9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1026

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1026
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

Dostawa 32 szt. paneli elektrycznych przyłóżkowych medycznych dla potrzeb wyposażenia sal chorych Oddziału Wewnętrznego na terenie Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.,

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 08.05.2023 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 12.05.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 11 a) warunków postępowania]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 12.03.2023 r. o godzinie: 12:30.

 

Zmiana nr 2 z dnia 08.05.2023 r.

Zmianie ulega termin zadawania pytań [pkt. 8 a) warunków postępowania]:

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej: nowyszpital.pl. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 09.05.2023 r.

 

 

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 12.05.2023 r. do godziny: 12:00 .

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 11 a) warunków postępowania]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 12.05.2023 r. o godzinie: 12:30.

 

Data rozpoczęcia
28/04/2023
Ogłaszający przetarg

Zamawiający i Organizator przetargu:

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

Wolności 27,

87-200 Wąbrzeźno

Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu.

Kryterium wyboru oferty

100% cena

Termin wykonania zamówienia

4 tygodnie od podpisania umowy.

Termin związania ofertą

30 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
 1. w zakresie merytorycznym: Iwona Nowicka tel. 506 971 805, e-mail: inowicka@nowyszpital.pl; Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl ;
 2. w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; : 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl
 3. w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Krystyna Kwiatkowska, tel. 798 038 436; e- mail: kkwiatkowska@nowyszpital.pl
Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygniecie postepowania z dnia 17.05.2023r.

W przedmiotowym postepowaniu wybrano ofertę firmy:

Awamed-Medizintechnik Arkadiusz Warzyński, ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn

Cena oferty: 75 340,80 zł brutto

 

Zestawienie z otwarcia ofert.

Dnia 12.05.2023 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

Nazwa firmy Wartość brutto
Oferta nr 1 Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o., ul. Ernesta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz 108 864,00 zł
Oferta nr 2 ASMIEDICA Jakub Kaproń, ul.Wieniawskiego 40, 93-570 Łódź 101 196,00 zł
Oferta nr 3 Awamed-Medizintechnik Arkadiusz Warzyński, ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn 75 340,80 zł

 

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000