1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie
 6. /
 7. DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WYMIANA DŹWIGU SZPITALNEGO (WINDY) W BUDYNKU GŁÓWNYM „B” SZPITALA

Archiwum Projektów UE i dotacji

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WYMIANA DŹWIGU SZPITALNEGO (WINDY) W BUDYNKU GŁÓWNYM „B” SZPITALA
Informacje o projekcie

Umowa Nr ROPS.IV.63.6.2021 na dofinansowanie w 2022 roku ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych zawarta 24 maja 2022 roku w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. (budynek Główny „B” szpitala)
ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna

Zakres rzeczowy Projektu

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest wymiana dźwigu szpitalnego (windy) w budynku głównym szpitala „B” Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie.

Budynek ten jest typowym obiektem szpitalnym, w którym zlokalizowana jest Izba Przyjęć, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Oddział Internistyczno – Geriatryczny, pracownia diagnostyczna (Pracownia RTG) oraz pomieszczenia techniczne i administracyjne wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego.

Budynek ten został wybudowany pod koniec XIX wieku, posiada 4 kondygnacje (3 nadziemne + 1 podziemna – podpiwniczenie). Obecnie eksploatowany dźwig (nr fabryczny – 92 143) został zainstalowany w 1988 roku. W związku z kończącym się okresem zdolności użytkowej, tj. czasu w którym zagwarantowane jest bezpieczeństwo i sprawność użytkowania istniejącego dźwigu szpitalnego, dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania przewiduje się wymianę dźwigu na nowy spełniający obowiązujące przepisy eksploatacyjne. Ogólna ocena stanu technicznego istniejącego dźwigu: stopień wyeksploatowania podzespołów dźwigu – 94,3%, stan techniczny dźwigu – zły, stan techniczny i estetyczny kabiny – zły, standard higieniczny.

Planowana wymiana dźwigu szpitalnego na nowy będzie mieć miejsce w istniejącym szybie windowym, bez ingerencji w jego konstrukcję nośną. Kolejność planowanych robót w zakresie wymiany dźwigu szpitalnego:

 • zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych oraz przed możliwymi do uniknięcia uciążliwościami prowadzonych robót budowlanych (np. zapyleniem);
 • demontaż istniejącego dźwigu i usunięcie materiałów z demontażu z terenu budowy;
 • dostosowanie istniejącego szybu do wymogów technologicznych nowego urządzenia dźwigu szpitalnego w zakresie koniecznym do montażu nowego dźwigu (np. konstrukcji wsporczej);
 • montaż nowego dźwigu typu szpitalnego 5- przystankowego o kabinie przelotowej;
 • wykonanie robót wykończeniowych przy drzwiach przystankowych, w tym zabezpieczenie narożników ścian przed uszkodzeniem (np. narożnikami);
 • prace porządkowe;
 • przeprowadzenie robót kontrolno – odbiorowych oraz uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru technicznego i dopuszczenia do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dźwig wykonany będzie w klasie III – dźwigi dla służby zdrowia, w tym szpitali i domów opieki społecznej, zgodnie z normą ISO 4190-1:2010. Parametry techniczne nowego dźwigu zapewnią między innymi jego przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, gabaryty pozwolą na swobodny przewóz łóżek z chorymi, aparaturą i personelem medycznym, podłoga w kabinie dźwigu wykończona wykładziną antypoślizgową, wyświetlane komunikaty w kodzie kolorystycznym stosującym barwy rozpoznawalne przez osoby cierpiące na daltonizm.

Nowy dźwig zapewni bezpieczne i komfortowe korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne bez pomocy osób trzecich oraz zapewni bezproblemowy dostęp do wszystkich kondygnacji budynku dla osób niepełnosprawnych.

Źródła finansowania Projektu

Wartość całkowita Projektu – 351 780,00 zł (100,00%)
Dofinansowanie (PFRON) – 105 534,00 zł (30,00%)
Wkład własny – 246 246,00 zł (70,00%)

Okres realizacji Projektu:

24.05.2022 – 12.12.2022

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Tel. 41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl