1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie
  6. /
  7. „Budowa stacji zgazowania tlenu ciekłego z dostosowaniem i rozbudową instalacji tlenowej w szpitalu w Skwierzynie w związku z COVID-19”

Archiwum Projektów UE i dotacji

„Budowa stacji zgazowania tlenu ciekłego z dostosowaniem i rozbudową instalacji tlenowej w szpitalu w Skwierzynie w związku z COVID-19”
Informacje o projekcie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Dr Nauk Medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna realizuje, w ramach umowy zawartej z Wojewodą Lubuskim znak BF-VIII.3146.8.26.2022 z dnia 28.04.2022r., zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa stacji zgazowania tlenu ciekłego z dostosowaniem i rozbudową instalacji tlenowej w szpitalu w Skwierzynie w związku z COVID-19”.

Cele Projektu

Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie bazy łóżkowej w województwie lubuskim dla pacjentów zakażonych wirusem sars-cov-2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości dostaw tlenu w szpitalu, w dobie pandemii koronawirusa sars-cov-2.

Zakres rzeczowy Projektu

Zadanie obejmuje budowę stacji zgazowania tlenu ciekłego ze zbiornikiem co najmniej 6000l i kompletnej rozprężalni tlenu, wykonanie instalacji tlenowej między obiektowej i wewnętrznych instalacji tlenowych w obiektach szpitala z montażem 50 szt. gniazd tlenowych i zapewnieniem pracy co na najmniej 1 stanowisku respiratorowym.

Źródła finansowania Projektu

Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość dofinansowania wynosi 462 000 zł, całkowita wartość zadania wynosi 486 000 zł.

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459