1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Ratownictwo medyczne
  6. /
  7. Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej w celu wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. w Świebodzinie w walce z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi

Archiwum Projektów UE i dotacji

Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej w celu wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. w Świebodzinie w walce z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi
Informacje o projekcie

Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej w celu wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. w Świebodzinie w walce z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi”, nr umowy POIS.09.01.00-00-0471/21-00/3878/2021/159.

Cele Projektu

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Zakres rzeczowy Projektu

W ramach projektu zaplanowano zakup 1szt. ambulansu spełniającego wymagania normy PN:EN 1789 oraz 350szt. środków ochrony indywidualnej.

Źródła finansowania Projektu

Wartość dofinansowania: 520 000,00 PLN

Projekt realizowany jest w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 – 31.12.2021

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących realizowanego projektu

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stworzyła łatwe w użyciu narzędzie służące zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie nieprawidlowosci.miir.gov.pl

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000