1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Nowy Szpital we Wschowie
  6. /
  7. Budowa Stacji zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonanie instalacji tlenowej w szpitalu we Wschowie w związku z COVID-19”. 

Archiwum Projektów UE i dotacji

Budowa Stacji zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonanie instalacji tlenowej w szpitalu we Wschowie w związku z COVID-19”. 
Informacje o projekcie

Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, ul. Ks. Andrzeja Kostki 33, 67-400 Wschowa zrealizował, w ramach umowy zawartej

z Wojewodą Lubuskim znak BF-VIII.3146.8.6.2022 z dnia 14.04.2022r., zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Stacji zgazowania tlenu

ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonanie instalacji tlenowej w szpitalu we Wschowie w związku z COVID-19”.

Cele Projektu

Celem realizacji inwestycji było zwiększenie bazy łóżkowej w województwie lubuskim dla pacjentów zakażonych wirusem sars-cov-2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości dostaw tlenu w szpitalu w dobie pandemii koronawirusa sars-cov-2.

 

Zakres rzeczowy Projektu

W ramach zadania wykonano: budowę Stacji zgazowania tlenu ciekłego ze zbiornikiem kriogenicznym 6000l , typ VT 6/18, budowę

kompletnej rozprężalni tlenu z parownicą typ LV 105 w zabudowie kontenerowej, wykonanie instalacji tlenowej między obiektowej

i wewnętrznych instalacji tlenowych w obiektach szpitala z montażem 100 szt. gniazd tlenowych z zapewnieniem pracy co najmniej

3 stanowisk respiratorowych, zrealizowano dostawę 100 szt. dozowników tlenowych.

Źródła finansowania Projektu

Zadanie inwestycyjne było dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wartość dofinansowania  z Funduszu wynosi 770 000 zł, całkowita wartość zadania wyniosła 1.084.374,69 zł.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000