1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Nowy Szpital w Wąbrzeźnie
  6. /
  7. Modernizacja instalacji tlenowej wraz z wymianą zbiornika tlenu ciekłego na zbiornik o pojemności co najmniej 9000l, instalacje tlenowe zewnętrzne i wewnętrzne, rozprężania tlenu, rozbudowa instalacji tlenowej wraz z osprzętem w związku z COVID-19 w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie.

Archiwum Projektów UE i dotacji

Modernizacja instalacji tlenowej wraz z wymianą zbiornika tlenu ciekłego na zbiornik o pojemności co najmniej 9000l, instalacje tlenowe zewnętrzne i wewnętrzne, rozprężania tlenu, rozbudowa instalacji tlenowej wraz z osprzętem w związku z COVID-19 w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie.
Informacje o projekcie

Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno zrealizował, w ramach zawartej z Wojewodą Kujawsko Pomorskim umowy nr 17/2022 z lutego 2022r., zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji tlenowej wraz z wymianą zbiornika tlenu ciekłego na zbiornik o pojemności 6000l, instalacje tlenowe zewnętrzne i wewnętrzne, rozprężania tlenu, rozbudowa instalacji tlenowej wraz z osprzętem w związku z COVID-19 w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie”.

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno

Cele Projektu

Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie bazy łóżkowej w województwie kujawsko pomorskim dla pacjentów zakażonych wirusem sars-cov-2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości dostaw tlenu w szpitalu w dobie pandemii koronawirusa sars-cov-2.

Zakres rzeczowy Projektu

Zadanie inwestycyjne było dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano budowę rozprężalni tlenu dla potrzeb zasilania pawilonu szpitalnego oraz budynku głównego szpitala, zmodernizowano rozprężalnię tlenu przy budynku głównym szpitala, wykonano instalacją tlenową przyłączeniową zewnętrzną, wykonano rozbudowę instalację tlenowej w pawilonie szpitalnym z montażem 100 szt. gniazd tlenowych, wykonano rozbudowę instalacji tlenowej w budynku głównym szpitala o 25 szt. gniazd tlenowych z zapewnieniem zasilania dla 10 stanowisk respiratorowych, wymieniono na stacji zgazowania tlenu ciekłego zbiornik ciekłego tlenu z 3000 l na 9000 l.

Źródła finansowania Projektu

Wartość dofinansowania wynosiła 900 000 zł, całkowita wartość inwestycji wyniosła : 913 013,45 zł brutto.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000