1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Nowy Szpital w Świeciu
  6. /
  7. Zwiększenie wydajności Stacji zgazowania tlenu ciekłego z dostosowaniem i rozbudową instalacji tlenowej w Nowym Szpitalu w Świeciu w zawiązku z COVID-19

Archiwum Projektów UE i dotacji

Zwiększenie wydajności Stacji zgazowania tlenu ciekłego z dostosowaniem i rozbudową instalacji tlenowej w Nowym Szpitalu w Świeciu w zawiązku z COVID-19
Informacje o projekcie

Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, prowadzący szpital w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 126,86-100 Świecie, realizuje w ramach zawartej z Wojewodą Kujawsko Pomorskim umowy nr 10/2022 z 10 lutego 2022r., zadanie inwestycyjne pn.: „Zwiększenie wydajności Stacji zgazowania tlenu ciekłego z dostosowaniem i rozbudową instalacji tlenowej w Nowym Szpitalu w Świeciu w zawiązku z COVID19”.

Cele Projektu

Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie bazy łóżkowej w województwie kujawsko pomorskim dla pacjentów zakażonych wirusem sars-cov-2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości dostaw tlenu w szpitalu w dobie pandemii koronawirusa sars-cov-2.

Zakres rzeczowy Projektu

Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę stacji zgazowania ciekłego tlenu ze zbiornikiem 11 000 l, dostosowanie do zwiększonych wydajności istniejącej rozprężalni tlenu i instalacji tlenowej zewnętrznej oraz rozbudowę instalacji tlenowej wewnętrznej o 53 szt. gniazd tlenowych z wyposażeniem w dozowniki tlenu szt. 53, zapewnienie zasilania dla 10 szt. urządzeń do terapii wysokotlenowej.

Źródła finansowania Projektu

Zadanie inwestycyjne jest finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość dofinansowania wynosi 900 000 zł.

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459