1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Budowa lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych i modernizacja pomieszczeń SOR wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Szpitalu Sp. z o.o.

Archiwum Projektów UE i dotacji

Budowa lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych i modernizacja pomieszczeń SOR wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Szpitalu Sp. z o.o.
Informacje o projekcie

Program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1.: Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego

Tytuł Projektu: Budowa lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych i modernizacja pomieszczeń SOR wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Szpitalu Sp. z o.o.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0102/16-00 z dnia 08.12.2016 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Nowym Szpitalem Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital Sp. z o.o.

 1. Wojska Polskiego 126

86-100 Świecie

Cele Projektu

Cele ogólne:

 • wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;
 • podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Cele bezpośrednie:

 • świadczenie usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego charakteryzujących się wysoką jakością i dostępnością dla pacjentów;
 • dostosowanie obiektów SOR Nowego Szpitala Sp. z o.o. do rosnących potrzeb w zakresie ratownictwa medycznego i do nabywanego w ramach projektu sprzętu medycznego;
 • oferowanie przez SOR Nowego Szpitala Sp. z o.o. wysokiego poziomu badań medycznych;
 • właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej SOR Nowego Szpitala Sp. z o.o. oraz wzrost komfortu jej pracy.
Zakres rzeczowy Projektu
 • Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych
 • Rozbudowa i przebudowa budynku SOR: przygotowanie terenu pod budowę, postawienie konstrukcji budynku, wykonanie termomodernizacji budynku, instalacja wewnętrzna przyłącza; instalacja sieci wodno-kanalizacyjnej, wody lodowej, gazów medycznych; instalacja centralnego ogrzewania, montaż wentylacji, montaż klimatyzacji, instalacja elektryczna ze sprzętem tele-audio, pc i cctv; budowa drogi dojazdowej do SOR
 • Zakup sprzętu medycznego na potrzeby SOR – 123 szt.: pompa infuzyjna dwustrzykawkowa (10 szt.), kardiomonitor (5 szt.), respirator stacjonarny (3 szt.), ssak elektryczny (6 szt.), dozownik tlenowy (10 szt.), wózek leżący do przewozu chorych (6 szt.), aparat do znieczulania (2 szt.), rolki do przenoszenia pacjentów (2 szt.), deska ortopedyczna (1 szt.), aparat USG (1 szt.), stół zabiegowy (3 szt.), lampa zabiegowa na statywie (3 szt.), wózek inwalidzki (6 szt.), cieplarka do podgrzewania płynów infuzyjnych (1 szt.), ampa zabiegowa sufitowa (2 szt.), pulsoksymetr (2 szt.), stolik zabiegowy (4 szt.), płuczko- dezynfektor (1 szt.), aparat EKG (3 szt.), aparat do pomiaru ciśnienia krwi (15 szt.), szafka przyłóżkowa (7 szt.), szafa do leków (3 szt.), video- laryngoskop (2 szt.), ogrzewacz płynów infuzyjnych (3 szt.), statyw do kroplówek (12 szt.), kozetka (8 szt.), wózek niemagnetyczny (1 szt.), urządzenie do ogrzewania pacjenta (1 szt.)
 • zakup urządzeń do odbierania danych medycznych pacjenta transmitowanych ze środków transportu sanitarnego: serwer do odbierania danych medycznych (1 szt.), oprogramowanie do teletransmisji (1 szt.)
Źródła finansowania Projektu
 • Wartość całkowita Projektu – 3 532 502,97 PLN
 • Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 2 853 691,09 PLN (80,78%)
 • Wkład własny – 678 811,88 PLN (19,22%).

Okres realizacji Projektu: 20.11.2012 – 31.12.2017

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących realizowanego projektu

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stworzyła łatwe w użyciu narzędzie służące zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000