1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Nowy Szpital w Świebodzinie
  6. /
  7. Zakończenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji sprężonego powietrza medycznie czystego w szpitalu w Świebodzinie w związku z COVID-19”.

Archiwum Projektów UE i dotacji

Zakończenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji sprężonego powietrza medycznie czystego w szpitalu w Świebodzinie w związku z COVID-19”.
Informacje o projekcie

Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą ul. Młyńska, 66-200 Świebodzin, zrealizował w ramach umowy zawartej z Wojewodą Lubuskim znak BF-VIII.3146.8.7.2022 z dnia 20.04.2022r. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji sprężonego powietrza medycznie czystego w szpitalu w Świebodzinie w związku z COVID-19”.

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital w Świebodzinie
ul. Młyńska 6,
66-200 Świebodzin

Cele Projektu

Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość dofinansowania wynosi  931 000 zł, całkowita wartość zadania wyniosła 993 359,27 zł brutto. Zadanie obejmowało wykonanie nowej sprężarkowni centralnej powietrza medycznie czystego dla szpitala oraz wykonanie sieci międzyobiektowych.

Zakres rzeczowy Projektu

Rozbudowano instalację wewnętrzną w szpitalu z montażem nowych dodatkowych 20 szt. gniazd poboru powietrza dla potrzeb utworzenia nowych stanowisk respiratorowych. Celem zadania jest zwiększenie wydajności instalacji, zapewnienia ciągłości jej pracy oraz elastycznego przejmowania zwiększonych rozbiorów powietrza medycznie czystego na skutek zasilania jednocześnie dużej liczby respiratorów przy leczeniu pacjentów z COVID-19

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000