1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Nowy Szpital w Świebodzinie
  6. /
  7. Dostosowanie bloku Operacyjnego do warunków pracy w czasie pandemii w Szpitalu w Świebodzinie w związku z COVID-19

Archiwum Projektów UE i dotacji

Dostosowanie bloku Operacyjnego do warunków pracy w czasie pandemii w Szpitalu w Świebodzinie w związku z COVID-19
Informacje o projekcie

Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą ul. Młyńska, 66-200 Świebodzin, realizuje w ramach umowy zawartej z Wojewodą Lubuskim znak BF-VIII.3146.8.8.2022 z dnia 14.04.2022r. zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie bloku Operacyjnego do warunków pracy w czasie pandemii w Szpitalu w Świebodzinie w związku z COVID-19”.

Cele Projektu

Celem zadania jest ograniczenie rozprzestrzenia się zakażeń w szpitalu w dobie pandemii koronawirusa sars-cov-2.

Zakres rzeczowy Projektu

Zadanie obejmuje dostosowanie bloku operacyjnego do warunków pracy w czasie pandemii sars-cov-2. W związku z leczeniem dużej ilości pacjentów covidowych w szpitalu, konieczne jest stworzenie na Bloku Operacyjnym barier epidemiologicznych z jednoczesnym dostosowaniem Bloku Operacyjnego do obowiązujących standardów epidemiologicznych. Kluczowym jest zapewnienie śluzy szatniowej personel medycznego oraz zapewnienie możliwości dezynfekcji obszaru bloku operacyjnego w sposób ciągły wykluczający możliwość przenikania czynników chorobotwórczych z oddziałów covidowych.

Zakres robót budowlanych obejmuje kompleksowe dostosowanie bloku operacyjnego do obowiązujących warunków sanitarnych i technicznych.

Dodatkowo pomieszczenia bloku operacyjnego zostaną wyposażone w stropy laminarne szt. 2, nowe stoły operacyjne szt. 2, lampę operacyjną, lampy dezynfekcyjne przepływowe pracujące w sposób ciągły przy ruchu personelu, pomieszczenia bloku operacyjnego zostaną dostosowane do dezynfekcji metodą ozonowana lub zamgławiania pomieszczeń środkiem dezynfekcyjnym o szerokim spektrum działania.

Źródła finansowania Projektu

Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość dofinansowania wynosi 2 456 100 zł, całkowita wartość zadania wynosi 2 729 000 zł.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000