1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Nowy Szpital w Olkuszu
  6. /
  7. Zakończono zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana windy szpitalnej dla potrzeb transportu pacjentów covidowych w szpitalu w Olkuszu w związku z COVID19”.

Archiwum Projektów UE i dotacji

Zakończono zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana windy szpitalnej dla potrzeb transportu pacjentów covidowych w szpitalu w Olkuszu w związku z COVID19”.
Informacje o projekcie

Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz zrealizował, w ramach zawartej z Wojewodą Małopolskim umowy nr 23/WI/2022 z dnia 9.03.2022r., zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana windy szpitalnej dla potrzeb transportu pacjentów covidowych w szpitalu w Olkuszu w związku z COVID19”.

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital w Olkuszu

Cele Projektu

Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego w szpitalu poprzez rozdział pacjentów

zakażonych wirusem sars-cov-2 w ramach wyodrębnienia dla Nich windy przy transporcie wewnętrznym w szpitalu.

Zakres rzeczowy Projektu

Zadanie inwestycyjne obejmuje wymianę starego dźwigu szpitalnego na fabrycznie nowy 6 – przystankowy dźwig szpitalny w istniejącym szybie dźwigowym,

wraz z uzyskaniem decyzji Inspektora Dozoru Technicznego dopuszczającej dźwig do eksploatacji.

W ramach zadania sfinansowano również: wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji, obsługę inwestycyjną, szkolenie personelu Beneficjenta oraz rozruch urządzeń.

Źródła finansowania Projektu

Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wartość dofinansowania wynosi 381.300 zł, całkowita wartość zadania wyniosła
397.450 zł brutto.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000