1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Nowy Szpital w Olkuszu
  6. /
  7. „Rozbudowa instalacji tlenowej w Nowym Szpitalu w Olkuszu w związku z COVID-19”.

Archiwum Projektów UE i dotacji

„Rozbudowa instalacji tlenowej w Nowym Szpitalu w Olkuszu w związku z COVID-19”.
Informacje o projekcie

Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz realizuje, w ramach zawartej z Wojewodą Małopolskim umowy nr 14/WI/2022 z dnia 9.03.2022r., zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa instalacji tlenowej w Nowym Szpitalu w Olkuszu w związku z COVID-19”.

Cele Projektu

Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie bazy łóżkowej w województwie małopolskim dla pacjentów zakażonych wirusem sars-cov-2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości dostaw tlenu w szpitalu w dobie pandemii koronawirusa sars-cov-2.

Zakres rzeczowy Projektu

Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę stacji zgazowania ciekłego tlenu ze zbiornikiem 11 000 l z parownicą, osprzętem i armaturą odcinającą, dostosowanie do zwiększonych wydajności istniejącej rozprężalni tlenu z automatyką, dostosowanie do zwiększonych wydajności instalacji tlenowej zewnętrznej oraz rozbudowę w budynku głównym szpitala instalacji tlenowej o 80 szt. gniazd tlenowych, wykonanie instalacji tlenowej w budynku zakaźnym z liczbą gniazd tlenowych 50 szt., dostawę dozowników tlenu w liczbie 130 szt.

W ramach zadania sfinansowane będzie również: wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji, obsługa inwestorska, szkolenie personelu Beneficjenta oraz rozruch instalacji tlenowej.

Źródła finansowania Projektu

Zadanie inwestycyjne jest finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość dofinansowania wynosi 880 000 zł.

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459