1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Nowy Szpital w Olkuszu
  6. /
  7. Zakończono zadanie „Rozbudowa instalacji tlenowej w Nowym Szpitalu w Olkuszu w związku z COVID-19”.

Archiwum Projektów UE i dotacji

Zakończono zadanie „Rozbudowa instalacji tlenowej w Nowym Szpitalu w Olkuszu w związku z COVID-19”.
Informacje o projekcie

Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu aleja 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz zrealizował, w ramach zawartej z Wojewodą Małopolskim umowy nr 14/WI/2022 z dnia 9.03.2022r., zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa instalacji tlenowej w Nowym Szpitalu w Olkuszu w związku z COVID-19”.

Cele Projektu

Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie bazy łóżkowej w województwie  małopolskim dla pacjentów zakażonych wirusem sars-cov-2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości dostaw tlenu w szpitalu w dobie pandemii koronawirusa sars-cov-2.

Zakres rzeczowy Projektu

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: budowę stacji zgazowania ciekłego tlenu ze zbiornikiem 11 000 l z parownicą, osprzętem i armaturą odcinającą, dostosowano do zwiększonych wydajności istniejącą rozprężalnię tlenu z automatyką, dostosowano do zwiększonych wydajności instalację tlenową zewnętrzną oraz rozbudowano w budynku głównym szpitala instalację tlenową o 97 szt. gniazd tlenowych, wykonano instalację tlenową w budynku zakaźnym z liczbą gniazd tlenowych 33 szt., zrealizowano dostawę dozowników tlenu w liczbie 130 szt.

W ramach zadania sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wykonania przedmiotowej inwestycji, obsługę inwestorską, szkolenie personelu Beneficjenta oraz rozruch instalacji tlenowej.

Źródła finansowania Projektu

Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wartość dofinansowania wynosi 880 000 zł, całkowita wartość zadania wyniosła 939 255,21 zł brutto.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000