1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Olkuszu
 6. /
 7. Modernizacja obiektów szpitalnych wraz z zakupem wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w Nowym Szpitalu w Olkuszu sp. z o.o.

Archiwum Projektów UE i dotacji

Modernizacja obiektów szpitalnych wraz z zakupem wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w Nowym Szpitalu w Olkuszu sp. z o.o.
Informacje o projekcie

Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 12: Infrastrukura Społeczna
Działanie 12.1: Infrastruktura ochrony zdrowia
Umowa o dofinansowanie: nr RPMP.12.01.03-12-0638/17-00-XVII/135/FE/18 z dn. 23.04.2018

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 13
32-300 Olkusz

Cele Projektu

Cel główny:

Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie dla 110 969 mieszkańców powiatu olkuskiego do końca 2021 roku.

Cele szczegółowe:

 • zadowalająca oferta świadczonych usług medycznych,
 • dostosowanie obiektów do użytkowania sprzętu medycznego i obsługi pacjentów,
 • zadowalający poziom badań medycznych,
 • właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej,
 • dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawnych,
 • właściwy stan techniczny budynków,
 • dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym poprzez zakup nowego rodzaju sprzętu i wymianę posiadanego sprzętu,
 • skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania,
 • skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów,
 • wysoki poziom komfortu pracy i wydajności personelu medycznego,
 • wykonywanie kompleksowych badań medycznych,
 • zwiększenie liczby pacjentów korzystających z usług Szpitala.
Zakres rzeczowy Projektu

I. Roboty budowlane:

1) Budowa Bloku Operacyjnego – utworzenie Bloku Operacyjnegona I piętrze nowego budynku szpitalnego wraz z niezbędnymiinstalacjami wewnętrznymi (na parterze znajdować się będzie Szpitalny Oddział Ratunkowy). Blok połączony zostanie łącznikiem z Budynkiem Głównym Szpitala. Posiadać będzie 4 sale operacyjne (3 sale uniwersalne, 1 sala do operacji typowo ortopedycznych) wraz z zapleczem (4 sale przygotowania personelu, dwie sale przygotowania pacjentów). Całość przestrzenimożna podzielić na dwie zasadnicze strefy:

 • strefa operacyjna: sale operacyjne, pokój przygotowania pacjenta, pokój wybudzeń, przygotowanie lekarzy, część brudna bloku,
 • strefa pomocnicza: magazyny sprzętu, bielizny i leków, pokój socjalny, dyżurka lekarska, pokój pielęgniarki oddziałowej pomieszczenia mycia i dezynfekcji, węzły sanitarne dla personelu, pomieszczenie porządkowe, strefa techniczna.

2) Budowa Sterylizatorni – zlokalizowana zostanie przy Bloku Operacyjnym na I piętrze nowego budynku szpitalnego wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi (na parterze znajdować się będzie SOR). W skład Sterylizatorni będą wchodzić: pomieszczenie sterylizacji brudnej, pomieszczenie sterylizacji czystej, pomieszczenie sterylizacji sterylnej, magazyn sterylizacji, śluza czysta i śluza brudna. Powierzchnia całkowita Bloku  Operacyjnego i Sterylizatorni – 880,18 m2, powierzchnia użytkowa 778,00 m2.

3) Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych – znajduje się na pierwszym piętrze samodzielnego budynku, dodatkowo na parterze jest poradnia zakaźna oraz pomieszczenia przyjęć pacjentów (budynek posiada także drugie i trzecie piętro, które są poza oddziałem zakaźnym). Do Oddziału prowadzić będzie dedykowana winda łóżkowa niedostępna dla innych oddziałów poza zakaźnym. Powierzchnia Oddziału:
397,11m2 (I piętro) i około 100m2 (parter). Oddział Zakaźny posiadać będzie siedem pokoi łóżkowych w tym jedną izolatkę. Wejście dla pracowników bezpośrednio z zewnątrz poprzez szatnię trójstopniową osobną dla mężczyzn i kobiet. Wejście na oddział chronione będzie śluzami. Na parterze funkcjonować będzie rejestracja do przyjmowania pacjentów na Oddział, którzy będą tu kierowani z głównej Izby Przyjęć szpitala. Obok przewiduje się poradnię chorób zakaźnych, składającą się z dwóch gabinetów (diagnostyczny i zabiegowy) poczekalni, sanitariatu dla pacjentów. Pomieszczenia socjalne dla pracowników znajdować się będą na Oddziale |Zakaźnym na pierwszym piętrze. Szatnia będzie wspólna z oddziałem zakaźnym.

4) Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Endoskopii – przystosowanie pomieszczeń po obecnie funkcjonującym Bloku Operacyjnym znajdującym się na IV piętrze Budynku Głównego Szpitala na potrzeby Pracowni Endoskopii. Powierzchnia użytkowa – 289,28 m2. Projektowana przebudowa wpłynie korzystnie na układ funkcjonalny obiektu, poprawi walory użytkowe i estetyczne. W zmodernizowanych pomieszczeniach funkcjonować będzie Pracownia Endoskopowa z możliwością hospitalizacji.

5) Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby poradni specjalistycznych – przystosowanie pomieszczeń po obecnie funkcjonującym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na potrzeby poradni specjalistycznych.

6)Utworzenie POZ oraz Poradni podstawowej nocnej i świątecznej opieki medycznej w budynku wolnostojącym  dostosowanie pomieszczeń nieużywanego budynku magazynu na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Poradni podstawowej nocnej i świątecznej opieki medycznej. Powierzchnia przebudowywana wynosi 159,41 m2. W budynku znajdować się będą gabinety diagnostyczne i zabiegowy, zaplecze socjalne, szatniowe i sanitarne dla personelu, rejestracja z poczekalnią, sanitariaty dla pacjentów.

7) Modernizacja i utworzenie systemów PPOŻ- budynekpsychiatrii- modernizacja i utworzeniu systemów PPOŻ w Budynku Oddziału Psychiatrii. Projektowana inwestycja ma na celu dostosowanie budynku szpitalnego “A” – Oddziału Psychiatrycznego do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Planuje się wykonanie wewnętrznej, wodnej instalacji przeciwpożarowej z hydrantami pożarowymi DN25mm.

8) Zakup agregatu prądotwórczego z funkcją autostartu (1 szt.) – agregat prądotwórczy posiadać będzie następujące parametry: agregat zewnętrzny, moc min. PRP 400 kVA/320 kW, wejście do podania sygnału startu i stopu z zewnętrznego układu SZR, zgodność z dyrektywą emisji substancji szkodliwych STAGE III A.

9) Modernizacja wraz z rozbudową sieci IT – obejmuje okablowanie strukturalne, zamontowanie patchpaneli oraz gniazd abonenckich.

10) Modernizacja Oddziału Pediatrycznego  obejmuje malowanie, tynkowanie, kafelkowanie, instalację białego montażu, wymianę podłóg, montaż instalacji tlenowej.

11) Modernizacja Oddziału ginekologiczno – położniczego (odcinek położniczy) – obejmuje modernizację instalacji sanitarnych wewnętrznych w salach chorych na III piętrze budynkugłównego.

12) Modernizacja Oddziału ginekologiczno – położniczego – Blok porodowy – obejmuje modernizację instalacji sanitarnych wewnętrznych w salach chorych na III piętrze budynku głównego.

II. Zakup sprzętu medycznego – 227 sztuk, w tym:

 • diatermia chirurgiczna – 1 szt. (przeznaczenie: Blok Operacyjny)
 • aparat do znieczulania – 1 szt (przeznaczenie: Blok Operacyjny)
 • stół operacyjny – 2 szt. (przeznaczenie: Blok Operacyjny)
 • lampa operacyjna – 2 szt. (przeznaczenie: Blok Operacyjny)
 • solumna laparaskopowo- histeroskowo- artroskopowa – 1 zestaw (przeznaczenie: Blok Operacyjny)
 • szafa na materiał sterylny – 5 szt (przeznaczenie: Bok Operacyjny)
 • pompa infuzyjna – 2 szt. (przeznaczenie: Oddział Chorób Zakaźnych)
 • kardiomonitor – 2 szt. (przeznaczenie: Oddział Chorób Zakaźnych)
 • kolumna endoskopowa – 1 zestaw (przeznaczenie: Pracownia Endoskopii)
 • tympanometr – 1 szt. (przeznaczenie: poradnie specjalistyczne)
 • spirometr – 1 szt. (przeznaczenie: poradnie specjalistyczne)
 • kardiomonitor – 1 szt. (przeznaczenie: Oddział ginekologiczno – położniczy – Blok porodowy)
 • defibrylator z kardiowersją – 1 szt. (przeznaczenie: Oddział ginekologiczno – położniczy – Blok porodowy)
 • pompa infuzyjna – 2 szt. (przeznaczenie: Oddział ginekologiczno – położniczy – Blok porodowy)
 • łóżko pediatryczne – 10 szt. (przeznaczenie: Oddział Pediatryczny)
 • łóżko ortopedyczne – 10 szt. (przeznaczenie: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)
 • łóżko standardowe – 170 szt. (przeznaczenie: Oddział Chirurgiczny Ogólny  29 szt., Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – 16 szt., Oddział Pediatryczny – 20 szt., Oddzial Chorób Zakaźnych  – 12 szt., Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 24 szt., Oddział Chorób Wewnętrznych – 29 szt., Oddział Kardiologiczny – 31 szt., Oddział Psychiatryczny – 9 szt.
 • aparat RTG – 1 szt.(przeznaczenie: Pracownia RTG)
 • USG – 1 szt.(przeznaczenie: Pracownia USG)
 • aparat Holter EEG – 1 szt. (przeznaczenie: Oddział Neurologiczny)
 • bronchofiberoskop – 1 szt. (przeznaczenie: Oddział Chorób Wewnętrznych)
 • aparat do pomiaru rzutu serca – 1 szt. (przeznaczenie: Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
 • kardiomonitor – 5 szt., ze stacją centralną – 1 szt. (przeznaczenie: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)
 • gastroskop – 1 szt. (przeznaczenie: Pracownia Endoskopii)
 • głowica USG przezprzełykowa TEE – 1 szt. (przeznaczenie: Oddział Kardiologiczny)
 • wiertarka ortopedyczna – 1 szt. (Blok Operacyjny)
Realizacja projektu umożliwi

Efekty bezpośrednie realizacji projektu:

 • bbniżenie zapotrzebowania na usługi szpitalne poprzez uzyskanie szybszego i o wyższej jakości wyniku diagnostycznego, dzięki nowoczesnej aparaturze medycznej (m.in.. kolumna endoskopowa, USG). Przyczyni się to do zmniejszenia liczby powikłań, skrócenia czasu pobytu w szpitalu, zmniejszenia liczby powtórnych hospitalizacji. Zakłada się zmniejszenie liczby hospitalizacji w celach diagnostycznych.
 • Poprawa efektów zdrowotnych populacji, dzięki rozbudowanej infrastrukturze, zwiększonej i unowocześnionej bazie sprzętów medycznych, wdrożeniu szybszej diagnostyki. Kompleksowe leczenie (od wstępnej diagnozy, poprzez szczegółowe badania i wprowadzone leczenie) powinno przełożyć się na poprawę efektów zdrowotnych uzyskiwanych w populacji pacjentów w województwie małopolskim.
 • Poprawa jakości opieki zdrowotnej w szczególności w zakresie kompleksowości opieki – zapewnienie całego procesu leczenia w jednym podmiocie, od diagnostyki po leczenie szpitalne i ambulatoryjne, ciągłość opieki oraz interdyscyplinarność poprzez zapewnienie opieki specjalistów z różnych dziedzin – pediatria, choroby zakaźne, chirurgia, ginekologia i położnictwo, diagnostyka.
 • Szybka diagnoza i wyższa jakość świadczonych usług wpłynie w sposób pozytywny na zmniejszenie kosztów opieki medycznej. Pacjenci nie będą wymagać skomplikowanego leczenia, ponieważ diagnoza zostanie postawiona dużo szybciej dzięki nowoczesnemu i bezawaryjnemu sprzętowi medycznemu.
 • Realizacja projektu poprzez modernizację i dostosowanie pomieszczeń do wymogów, a także zakup nowoczesnych sprzętów medycznych wpłynie bardzo znacząco na poprawę ergonomii pracy personelu medycznego poprzez bardziej optymalne rozmieszczenie sal chorych i gabinetów lekarskich. Umożliwi to lepsze skoordynowanie działań aktualnie zatrudnionego personelu pielęgniarskiego i lekarskiego na oddziałach, które zostaną zmodernizowane.
 • Poprawa ergonomia pracy osób wykonujących zawód medyczny. wzrost poziom komfortu pracy i wydajności personelu, ponieważ oddziały będą spełniać wymagania techniczne, a nowe sprzęty będą bardziej wydajne i mniej energochłonne oraz mniej awaryjne. Wpłynie to w sposób pozytywny na ergonomię pracy i zadowolenie personelu.
 • Poprawa wykorzystania obecnie istniejącej infrastruktury, ponieważ oddziały zostaną wyremontowane i zmodernizowane, a także nastąpi utworzenie POZ oraz Poradni podstawowej nocnej i świątecznej opieki medycznej w budynku wolnostojącym, a więc dotychczasowa infrastruktura zostanie odpowiednio zagospodarowana.

Celem ogólnym długofalowym przedmiotowego projektu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu olkuskiego. Wszystkie zaplanowane działania w ramach przedmiotowego projektu będą prowadziły do poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Realizowane przedsięwzięcie wpłynie również w sposób długofalowy na aktywizację zawodową chorych oraz ograniczenie albo zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ponieważ nowoczesne sprzęty medyczne oraz dostosowane pomieszczenia szpitalne do wymogów pozwolą na świadczenie usług medycznych wysokiej jakości, a więc na szybszą i bardziej trafną diagnozę, co pozwoli na sprawniejsze i bardziej efektywne leczenie pacjentów.

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu:

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 4 szt.
 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
 • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 2 581 799,90 zł

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem  117 084osoby/rok
 • Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi  110 429 osoby
Źródła finansowania Projektu

Wartość całkowita Projektu – 10 030 748,43 PLN

Dofinansowanie – 7 870 428,36 PLN (78,46%), w tym:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 7 378 526,58 PLN (73,56%)
 • Budżet Państwa – 491 901,78 PLN (4,90%)
 • Wkład własny – 2 160 320,07PLN (21,54%)

Okres realizacji projektu:

18.08.2014 – 31.12.2020

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000