1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Olkuszu
 6. /
 7. Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Archiwum Projektów UE i dotacji

Małopolska Tarcza Antykryzysowa
Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

9 Oś prriorytetowa: Region Spójny Społecznie
Działanie 9.2: Usługi Społeczne i Zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1: Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie
Typ projektu: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” (RPMP.09.02.01-12-0015/20)
W projekt zaangażowanych jest 46 partnerów, w tym m.in. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Szpitale z województwa małopolskiego.

Miejsce realizacji Projektu

Umowa o Partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” zawarta pomiędzy Województwem Małopolskim (Lider Projektu) a Nowym Szpitalem w Olkuszu Sp. z o.o. (Partner).

Miejsce realizacji Projektu – Partner:
Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 13
32-300 Olkusz

Cele Projektu

Rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:

 • zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,
 • zakup środków ochrony osobistej,
 • zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną,
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych,
 • zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,
 • zakup testów na obecność koronawirusa SARS -CoV-2,
 • zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych,
 • finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii.

Beneficjenci Projektu:

 • mieszkańcy województwa małopolskiego,
 • osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego,
 • personel medyczny.
Zakres rzeczowy Projektu

Partner (Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.):

 • Sterylizatory parowe przelotowe (2 szt.)

Przeznaczenie: sterylizacja wysokotemperaturowa sprzętu medycznego i instrumentarium zabiegowego, pojemników transportowych, pakietów odzieży ochronnej i obłożeń, materiałów jednorazowych wymagających sterylizacji przed ich zastosowaniem, w dwóch zakresach: 121 i 134 oC z generatorem pary oraz oprogramowaniem.

Wskaźniki Projektu

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 46 szt.
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 – 114 061 350 zł.

Źródła finansowania Projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita Projektu: 687 575,70 PLN, w tym:
Europejski Fundusz Społeczny: 584 439,34 PLN (85%),
Budżet Państwa: 103 136,36 PLN (15%).

Okres realizacji Projektu:
01.04.2020 – 31.12.2020

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000