1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Olkuszu
 6. /
 7. Budowa lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych i modernizacja pomieszczeń SOR wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Szpitalu<br>w Olkuszu Sp. z o.o.

Archiwum Projektów UE i dotacji

Budowa lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych i modernizacja pomieszczeń SOR wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Szpitalu
w Olkuszu Sp. z o.o.
Informacje o projekcie

Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1.:  Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0103/16-00 z dnia 29.03.2017 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Nowym Szpitalem w Olkuszu Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.

ul. Al. 1000-lecia 13

32-300 Olkusz

Cele Projektu

Cele ogólne:

 • wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa małopolskiego
 • podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa małopolskiego.

Cele bezpośrednie:

 • świadczenie przez SOR Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego charakteryzujących się wysoką jakością i dostępnością, a także pełną funkcjonalnością Oddziału;
 • dostosowanie obiektów SOR Nowego Szpitala w Olkuszu do obowiązujących przepisów prawa (tj. wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnych oddziałów ratunkowych);
 • dostosowanie obiektów SOR Nowego Szpitala w Olkuszu do rosnących potrzeb w zakresie ratownictwa medycznego i do zakupywanego w ramach projektu sprzętu medycznego;
 • oferowanie przez SOR Nowego Szpitala w Olkuszu badań za pomocą nowoczesnego sprzętu, wspierającego szybką i dokładną diagnostykę pacjentów;
 • właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej SOR Nowego Szpitala w Olkuszu oraz wzrost komfortu jej pracy.
Zakres rzeczowy Projektu
 • Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z Tlenownią.
 • Budowa nowego budynku SOR: przygotowanie terenu pod budowę, ostawienie konstrukcji budynku, wykonanie termomodernizacji budynku, instalacja wewnętrzna przyłącza, instalacja sieci wodno-kanalizacyjnej, wody lodowej, gazów medycznych, instalacja centralnego ogrzewania, montaż wentylacji, montaż klimatyzacji, instalacja elektryczna ze sprzętem tele-audio, pc i cctv, budowa drogi dojazdowej do SOR
 • Zakup sprzętu medycznego na potrzeby SOR – 86 szt.: lampa zabiegowa sufitowa (1 szt.), płuczko- dezynfektor (1 szt.), pompa infuzyjna dwustrzykawkowa (10 szt.), defibrylator z teletransmisją (4 szt.), defibrylator bez teletransmisji (1 szt.), wózek wanna do mycia (1 szt.), kardiomonitor (7 szt.), respirator stacjonarny (3 szt.), ssak elektryczny (6 szt.), analizator parametrów krytycznych (1 szt.), dozownik tlenowy (10 szt.), wózek leżący do przewozu chorych (6 szt.), aparat do znieczulania (2 szt.), rolki do przenoszenia pacjentów (1 szt.), deska ortopedyczna (2 szt.), aparat USG (1 szt.), lodówka na szczepionki i leki (2szt.), przenośny aparat RTG (1 szt.), zestaw do trudnej intubacji z torem wizyjnym (1 szt.), stół zabiegowy (3 szt.), lampa zabiegowa na statywie (2 szt.), wózek inwalidzki (4 szt.), spirometr (1 szt.), holter EKG i RR (1 szt.), wózek resuscytacyjny (2 szt.), pulsoksymetr (2 szt.), wózek anestezjologiczny (1 szt.), waga z wysokościomierzem (1 szt.), aparat EKG  (4 szt.), ogrzewacz płynów infuzyjnych  (2 szt.), urządzenie do masażu serca (1 szt.), przenośny aparat USG (1 szt.)
Źródła finansowania Projektu
 • Wartość całkowita Projektu – 6 221 215,03 PLN
 • Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 4 832 791,83 PLN (77,68%)
 • Wkład własny – 1 388 423,20  PLN (22,32%)

Okres realizacji Projektu: 20.11.2012 – 31.12.2017

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących realizowanego projektu

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stworzyła łatwe w użyciu narzędzie służące zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000