1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
 6. /
 7. Zakup sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności do diagnostycznych badań endoskopowych w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. (nr RPKP.06.01.01-04-0034/17)

Archiwum Projektów UE i dotacji

Zakup sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności do diagnostycznych badań endoskopowych w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. (nr RPKP.06.01.01-04-0034/17)
Informacje o projekcie

Oś Priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej  na rozwój opieki koordynowanej

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-B.433.6.29.2017 zawarta w Toruniu
w dniu 26 października 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Nowym Szpitalem w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu

Miejsce realizacji Projektu: Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.

Pracownia Endoskopowa
ul. Mickiewicza 7
89-100 Nakło nad Notecią

Pracownia Endoskopowa
ul. Ogrodowa 9
89-200 Szubin

Cele Projektu

Cel główny:

Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach ASDK poprzez zwiększenie liczby wykonywanych badań zakupionym sprzętem medycznym w ramach projektu o 5,63% w 2019 roku w stosunku do roku bazowego (2017).

Cele szczegółowe:

 • zadowalająca oferta świadczonych usług medycznych,
 • zadowalający poziom badań medycznych,
 • właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej,
 • wsparcie działań opieki koordynowanej,
 • posiadanie nowoczesnego sprzętu medycznego, poprzez zakup nowego sprzętu endoskopowego.

Cele ogólne:

 • przenoszenie ciężaru wykonywania badań endoskopowych z lecznictwa szpitalnego na rzecz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne),
 • zapewnienie wysokiego poziom komfortu pracy i wydajności personelu medycznego,
 • skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania gastroskopowe i kolonoskopowe,
 • zwiększenie liczby świadczeń endoskopowych wykonywanych przez Placówkę i wzrost poziomu konkurencyjności Szpitala na rynku usług medycznych,
 • wzrost poziomu usług medycznych na terenie powiatu nakielskiego wpływający na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców.
Zakres rzeczowy Projektu

obejmuje zakup następującego sprzętu medycznego (2 szt.):

1) Gastroskop – zestaw składający się z kolumny (procesor wideo, monitor, pompa wodna, wózek) oraz 2 końcówek gastroskopowych z wyposażeniem.

2) Kolonoskop – zestaw składający się z kolumny (procesor wideo, monitor, pompa wodna, wózek) oraz 2 końcówek kolonoskopowych z wyposażeniem.

Realizacja projektu umożliwi:

1. Stosowanie gastroskopu i kolonoskopu o wysokiej rozdzielczości. W porównaniu do stosowanego obecnie sprzętu umożliwi to bardziej precyzyjną diagnostykę;

2. Stosowanie kolonoskopu wyposażonego w dodatkowy kanał służący do spłukiwania pola operacyjnego. Umożliwi to skrócenie czasu wykonywania procedur oraz osiągnięcie większej skuteczności diagnozowania oraz wykonywanych zabiegów. Ograniczona zostanie ilość procedur powtarzanych np. ze względu na niewłaściwe przygotowanie się pacjenta do zabiegu. Wpłynie to na istotna poprawę komfortu pacjentów;

3. Pełne rozdzielenie wykonywania zabiegów gastroskopowych od kolonoskopowych w wymiarze grafikowym (wyeliminowanie konieczności dzielenia dni zabiegowych na części przeznaczoną na zabiegi odpowiednio: gastroskopowe i kolonoskopowe) lub w wymiarze przestrzennym (rozdzielenie pomieszczeń przeznaczonych do zabiegów odpowiednio kolonoskopowych i gastroskopowych);

4. Bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy personelu medycznego. Tym samym możliwość wykonania większej ilości procedur, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na zabieg.

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2018)

 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
 • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej-  373 464,00 zł
 • Liczba zakupionej aparatury medycznej- 2 szt.
 • Liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia – 2 szt.
 • Liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji projektu- 2 szt.

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2018):

 • Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 583 osób
 • Potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupioną aparaturą medyczną – 583 szt.
Źródła finansowania Projektu
 • Wartość całkowita Projektu – 399 837,80 PLN
 • Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) –199 918,90 PLN (50,00%)
 • Wkład własny – 199 918,90 PLN (50,00%)

Okres realizacji Projektu: 06.02.2017 – 31.05.2018

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000