1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
 6. /
 7. Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych

Archiwum Projektów UE i dotacji

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych
Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe

Konkurs: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-B.433.6.4.2018 zawarta w Toruniu w dniu 11 maja 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Nowym Szpitalem w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią
ul. Ogrodowa 9, 89-200 Szubin

Cele Projektu

Cel główny:

Podniesienie jakości, dostępności, szybkości, ciągłości oraz skuteczności świadczonych usług medycznych ukierunkowanych na leczenie chorób przyczyniających się do dezaktywizacji zawodowej

Cele szczegółowe:

 • zadowalająca oferta świadczonych usług medycznych,
 • zadowalający poziom badań medycznych,
 • zadowalająca skuteczność leczenia,
 • właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej,
 • dysponowanie nowoczesnym sprzętem medycznym,
 • skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na zabiegi,
 • wzrost poziomu świadczonych usług medycznych i bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie powiatu nakielskiego,
 • poprawa komfortu pracy personelu medycznego oraz komfortu leczenia pacjentów.
Zakres rzeczowy Projektu

1) Roboty budowlane – budowa łącznika szpitalnegopomiędzy budynkiem pawilonu szpitalnego a budynkiem głównym Szpitala w Szubinie. Celem jest zapewnienie pacjentom dogodnego dostępu do Bloku Operacyjnego. Powierzchnia zabudowy łącznika – 63,48 m2,  powierzchnia użytkowa – 48,73 m2, kubatura – 157,65 m3.

2) Zakup sprzętu medycznego – 49 szt., w tym:

a) Blok Operacyjny w Szubinie – 13 szt.:

 • zestaw laparoskopowy (1 szt.)
 • zestaw narzędzi laparoskopowych (1 szt.)
 • aparat do znieczuleń (1 szt.)
 • stół operacyjny (1 szt.)
 • lampa operacyjna dwuczaszowa (1 szt.)
 • kardiomonitor (2 szt.)
 • ssak elektryczny (5 szt.)
 • defibrylator ze stymulacją przezskórną, saturacją i NIBP (1 szt.)

b) Blok Operacyjny w Nakle nad Notecią – 2 szt.:

 • zestaw artroskopowy (1 szt.)
 • wiertarka ortopedyczna (1 szt.)

c) Oddział Chorób Wewnętrznych w Nakle nad Notecią – 33 szt.:

 • Holter EKG (1 szt.)
 • Holter RR (1 szt.)
 • aparat USG z 4 głowicami (1 szt.)
 • łóżko szpitalne z materacem (30 szt.)

d) Oddział Chorób Wewnętrznych w Szubinie – 1 szt.:

 • defibrylator ze stymulacją (1 szt.)
Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2019)

a) Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt. (Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.)

b) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. (planowany do wybudowania łącznik szpitalny w Szubinie na potrzeby Bloku Operacyjnego będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)

c) Liczba wybudowanych nowych obiektów ochrony zdrowia – 1 szt.  (zaplanowano budowę łącznika szpitalnego w Szubinie na potrzeby poprawy komunikacji pomiędzy oddziałami szpitalnymi a Blokiem Operacyjnym)

d) Liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia – 3 szt. (doposażone w sprzęt medyczny zostaną komórki Szpitala zlokalizowane w trzech budynkach Placówki: w Budynku Głównym w Szubinie, w Pawilonie Szpitalnym w Szubinie oraz w Budynku Głównym w Nakle nad Notecią)

e) Liczba zakupionej aparatury medycznej – 49 szt.

f) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej-  1 333 000,00 zł

g) Liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji projektu- 4 szt. (budowa łącznika szpitalnego na potrzeby Bloku Operacyjnego w Szubinie wraz z jego doposażeniem, doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szubinie, Oddziału Chorób Wewnętrznych i Bloku Operacyjnego w Nakle nad Notecią).

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2020):

a) Liczba osób korzystających z wybudowanych nowych obiektów ochrony zdrowia – 2 275 osoby

b) Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 2 512 osoby

c) Potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupioną aparaturą medyczną – 3 061 szt.

d) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 86 856 osoby

Źródła finansowania Projektu
 • Wartość całkowita Projektu – 1 739 500,00 PLN
 • Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) –1 043 700,00 PLN (60,00%)
 • Wkład własny – 695 800,00PLN (40,00%)

Okres realizacji Projektu: 01.03.2017 – 30.06.2019

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000