1. Start
 2. /
 3. Praca
 4. /
 5. Kadra medyczna
 6. /
 7. Nowy Szpital w Świeciu
 8. /
 9. Zarząd Szpitala w Świeciu zaprasza do współpracy lekarza/lekarzy ze specjalizacją z rehabilitacji leczniczej w dowolnym wymiarze

Praca

Zarząd Szpitala w Świeciu zaprasza do współpracy lekarza/lekarzy ze specjalizacją z rehabilitacji leczniczej w dowolnym wymiarze

Prowadzony przez szpital oddział rehabilitacji posiada 18 łóżek, w tym 12 łóżek rehabilitacji neurologicznej oraz 6 łóżek rehabilitacji ogólnoustrojowej. Szpital zapewnia pacjentom oddziału całodobową opiekę lekarską oraz konsultacje specjalistów różnych dziedzin (w tym między innymi neurologów, internistów, ortopedów)

Lokalizacja

Świecie

Opis stanowiska

 • Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji medycznej w oddziale.
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania

 • Lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
 • Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
 • Prawo wykonywania zawodu.
 • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Współpraca możliwa jest także w godzinach popołudniowych i/lub w weekendy
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego,
 • Wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych.

Kontakt

Tomasz Ławrynowicz
tel. 664 921 495
e-mail: tlawrynowicz@nowyszpital.pl

Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………, ogłoszonym ……(data)……… i prowadzonym przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. – Administrator. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. w terminie dwóch lat od wysłania niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska w …..(szpital)……”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000