1. Start
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w zakresie leczenia szpitalnego ogólnego stanowiących podstawową przyczynę dezaktywizacji zawodowej poprzez zakup sprzętu medycznego w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie Sp. z o.o

Projekt dotyczył doposażenia Szpitala w sprzęt medyczny, gdzie jego głównym celem było zwiększenie liczby pacjentów i wykonywanych badań w komórkach organizacyjnych objętych projektem, przy wykorzystaniu zakupionego w projekcie sprzętu medycznego.

Realizacja projektu pozwoli na:

-skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania,

-poprawa komfortu pacjentów,

-zapewnienie wysokiego poziom komfortu pracy i wydajności personelu medycznego,

-wzrost poziomu usług medycznych na terenie powiatu świeckiego wpływający na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców.

W razach projektu zakupiono:

LpPrzedmiot zamówieniaIlość
1Aparat RTG cyfrowy1 szt.
2Aparat RTG mobilny – cyfrowy1 szt.
3Wieża laparoskopowo- artroskopowa1 szt.
4Aparat USG1 szt.
5Resektoskop z diatermią1 szt.
6System zamykania naczyń1 szt.
7Optyka do resektoskopu1 szt.
8Optyka laparoskopowa1 szt.
9Optyka artroskopowa1 szt.

Wartość projektu RPKP.06.01.01-04-0005/23 wynosi 2 056 849,26 zł, gdzie wkład UE to 1 748 321,87 zł

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000